TFG: Przedsiębiorco, sprawdź, czy nie prowadzisz czasem biura podróży

"Przedsiębiorco, sprawdź, czy nie wykonujesz działalności turystycznej" - pod tym tytułem Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny informuje, że rozpoczął współpracę z Fundacją Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Obie instytucje mają edukować przedsiębiorców "organizujących różnego rodzaju wyjazdy" z prawa turystycznego.

Publikacja: 17.07.2023 12:03

ABTA chce trafić do turystów, którzy decydują się na wyjazd last minute

ABTA chce trafić do turystów, którzy decydują się na wyjazd last minute

Foto: Aleksander Kramarz

- Wielu przedsiębiorców nie wie, że część ich działalności podlega regulacjom ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych i nieświadomie narusza przepisy – mówi cytowany w komunikacie rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Damian Ziąber. – To z kolei może zagrażać bezpieczeństwu ich klientów. Dlatego bardzo pozytywnie przyjęliśmy wiadomość o utworzeniu Centrum Monitorowania Rynku Turystycznego, które stawia sobie za cel edukowanie tych wszystkich przedsiębiorców, którzy mogą mieć wątpliwości, jakie wymogi ustawowe powinni spełniać i jak dostosować się  do obowiązujących przepisów. Cieszymy się, że będziemy współpracować z Centrum i dzielić się naszą wiedzą.

Czytaj więcej

Ranking biur podróży 2023: Itaka, TUI, Rainbow, Coral - dynamiczny powrót klientów

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zarządza Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym (TFG) i Turystycznym Funduszem Pomocowym (TFP). Oba fundusze stanowią dodatkowe zabezpieczenie interesów finansowych osób korzystających ze zorganizowanych wyjazdów i samych przedsiębiorców na wypadek nieprzewidywalnych zdarzeń. Na stronie TFG (tfg.ufg.pl) można sprawdzić, czy przedsiębiorca turystyczny działa legalnie.

Z kolei Fundacja Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego powstała z inicjatywy czterech organizacji branżowych: Polskiej Izby Turystyki, Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel, Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether. Głównym jej celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której organizowaniem wyjazdów będą się zajmowały wyłącznie podmioty spełniające wymogi ustawowe.

Jak to wygląda dziś? Wielu przedsiębiorców, na przykład prowadzących agencje eventowe czy szkoły językowe, organizuje wyjazdy z zapewnieniem transportu, noclegu i dodatkowych atrakcji, co jest w rozumieniu prawa turystycznego imprezą turystyczną. Przedsiębiorcy często nie wiedzą, że taka działalność wymaga wpisania firmy do rejestru u marszałka macierzystego województwa, a wcześniej uzyskania zabezpieczenia finansowego na wypadek niewypłacalności. Profesjonalni organizatorzy turystyki chronią także swoich klientów, odprowadzając składki na TFG i TFP.

- Zależy nam przede wszystkim, by informować i edukować takie firmy w zakresie wszystkich wymogów ustawodawcy wobec ich działalności, wskazywać, jakie obowiązki na nich ciążą i w jaki sposób mogą naprawić sytuację, by nie dopuścić, aby jakikolwiek z aspektów ich działalności był poza prawem – podkreśla cytowana w komunikacie UFG prezes Fundacji Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego Edyta Dróżdż. - Chcemy, by wszystkie podmioty organizujące wyjazdy, czy to dla klienta indywidualnego, czy biznesowego (MICE) działały zgodnie z prawem, a ich klienci mogli czuć się bezpiecznie. Cieszymy się, że w realizacji naszej misji będzie nas wspierał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

UFG zamieszcza też w komunikacie o współpracy z Fundacją podstawowe zasady prowadzenia działalności przez organizatorów wyjazdów ujęte w pytania i odpowiedzi. Publikujemy je poniżej w całości.

Czytaj więcej

Ponad 6 milionów klientów w biurach podróży. Nie wszyscy jednak jeszcze wrócili

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jakie wymogi powinni spełnić przedsiębiorcy organizujący imprezy turystyczne oraz oferujący powiązane usługi turystyczne?

1) Uzyskać zabezpieczenie finansowe na wypadek niewypłacalności, adekwatne do rodzaju i zakresu terytorialnego działalności. Może to być gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa, ubezpieczenie na rzecz podróżnych albo przyjmowanie wpłat na turystyczny rachunek powierniczy.

2) Wpisać się do rejestru przedsiębiorców turystycznych prowadzonego przez marszałka województwa (właściwego ze względu na siedzibę firmy).

3) Składać deklaracje TFG i TFP oraz odprowadzać należne składki zasilające te fundusze.

UWAGA: dane z rejestrów przedsiębiorców turystycznych prowadzonych przez marszałków są dostępne online na stronie tfg.ufg.pl w ramach - prowadzonej przez UFG – Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych. W ten sposób każdy (w szczególności klient) może zweryfikować, czy dany podmiot działa legalnie i czy jego zabezpieczenie finansowe odpowiada profilowi jego aktywności turystycznej.

Jak należy rozumieć takie pojęcia jak impreza turystyczna oraz powiązane usługi turystyczne?

Impreza turystyczna to połączenie co najmniej dwóch różnych usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży, np. przelotu i noclegu. Imprezami turystycznymi mogą być np. wczasy organizowane przez biura podróży, ale też obozy sportowe, pielgrzymki czy firmowe wyjazdy integracyjne. Więcej szczegółów na ten temat (w tym także wyjątki) można znaleźć w art. 5 i 6 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Powiązane usługi turystyczne powstają w przypadku zakupu co najmniej dwóch usług turystycznych od różnych przedsiębiorców. Mówimy o nich wtedy, gdy zostały one zakupione podczas jednej wizyty w danym punkcie sprzedaży i na potrzeby tej samej podróży. Dotyczy to sytuacji, gdy klient wykupuje np. bilet lotniczy, rezerwuje nocleg, wypożycza auto itp. Poszczególne usługi realizowane są przez różne firmy, na podstawie oddzielnych umów. Co istotne usługi te są wybierane i opłacane oddzielnie. Kluczowe jest jednak to, że klient zakupił te usługi podczas jednego kontaktu z przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych. Więcej szczegółów na ten temat (w tym także wyjątki) można znaleźć w art. 5 i 6 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Czy jeśli organizuję wyjazd turystyczny, to zawsze, bez wyjątku muszę mieć wpis do rejestru przedsiębiorców turystycznych, posiadać zabezpieczenie finansowe i odprowadzać składki na TFG i TFP?

Nie musisz spełniać tych wymogów, jeśli:

1) oferujesz imprezy turystyczne (lub powiązane usługi turystyczne):

okazjonalnie, na zasadach niezarobkowych, i wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych, np. znajomym (UWAGA: musisz spełnić wszystkie trzy warunki łącznie);

2) oferujesz imprezy turystyczne (lub powiązane usługi turystyczne) na podstawie umowy generalnej o organizowanie podróży służbowych;

3) organizujesz imprezy / wyjazdy / wydarzenia, które trwają krócej niż 24 godziny i nie obejmują noclegu;

4) oferujesz pojedyncze usługi turystyczne, np. tylko transport.

5) jesteś agentem turystycznym i oferujesz tylko wycieczki zorganizowane przez innych organizatorów turystyki

Jakie przykładowe aktywności firm – często niezwiązanych bezpośrednio z branżą turystyczną – podlegają pod regulacje ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych?

Są to firmy i podmioty, które zajmują się m.in.

organizacją eventów firmowych, typu wyjazdy integracyjne czy kilkudniowe szkolenia poza miejscem pracy;

organizacją kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży;

organizacją wyjazdowych kursów językowych;

organizacją wyjazdów tematycznych (np. pielgrzymki, kursy nurkowania, degustacje wina itp.)

organizacją wesel, w ramach których zapewniają gościom pakiet usług (np. transport, nocleg).

Jakie korzyści daje organizowanie wyjazdów zgodnie z przepisami?

Najważniejsza korzyść to zaufanie ze strony szerokiego grona klientów, którzy coraz częściej zwracają uwagę na to, czy organizator ich wycieczki prowadzi legalną działalność i czy będą mogli odzyskać pieniądze w razie jego niewypłacalności. Mowa zarówno o klientach indywidualnych, jak i biznesowych.

Biura Podróży
Zmarła Alina Dybaś-Grabowska, prezeska Turystycznej Organizacji Otwartej
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Biura Podróży
Join UP!: Koniec ofert dedykowanych. 41 hoteli wraca do wszystkich agentów
Biura Podróży
TUI szuka ludzi do pracy. Ma tysiąc wakatów i propozycję pracy zdalnej
Biura Podróży
Anex: Kończymy z ofertami dedykowanymi. Każdy agent turystyczny tak samo ważny
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Biura Podróży
Prezes Wakacje.pl: Naszym drogowskazem potrzeby klientów i zdrowy rynek