Wiktor Wójcik przez ostatnich 13 lat był dyrektorem Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jest też radnym Olsztyna. Wcześniej był między innymi radnym Olsztynka i zastępcą burmistrza tego miasta.

Z wykształcenia Wójcik jest inżynierem geodetą po Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski).

Jak wyjaśnia, w karierze zawodowej często zajmował się projektami infrastrukturalnymi finansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Uczestniczył w ich projektowaniu, realizowaniu i rozliczaniu.

Ze spółką prowadzącą lotnisko - należy w 100 procentach do samorządu wojewódzkiego - nowy prezes związany jest od jej powołania w sierpniu 2011 roku. Jako dyrektor departamentu w Urzędzie Marszałkowskim zajmował się budową i finansowaniem lotniska, a od 2015 roku tworzeniem strategii rozwoju portu lotniczego Olsztyn-Mazury i jego planu generalnego. Nadzorował wydatki spółki.

- Znam zadania, obowiązki i wyzwania, jakie stoją przed spółką i jej personelem. Jako prezes przede wszystkim wykorzystam wieloletnie doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu inwestycji, umiejętność zarządzania projektami i zasobami ludzkimi. Zorganizuję proces inwestycyjny na lotnisku i pokieruję nim, a także zajmę się poprawą sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki – deklaruje prezes.

Wójcik wyjaśnia, że lotnisko jest właścicielem około 100 hektarów sąsiadujących z nim terenów. Uzbraja je, bo liczy, że zainteresują się nimi prywatni inwestorzy. Na przykład z branży uzdrowiskowej, co przyciągnęłoby klientów ze Skandynawii i Niemiec.

Zamierza też kontynuować inwestycje na samym lotnisku, jak choćby system naprowadzania samolotów ILS.

Lotnisko Olsztyn-Mazury w tym roku obsłuży około 50 tysięcy pasażerów. Latają z niego LOT, Ryanair i Wizz Air. A w lecie były też czartery do Chorwacji. Obecne kierunki w w rozkładzie lotów to Londyn, Dortmund, Wrocław i Kraków.