POT szuka trzeciego wiceprezesa

Polska Organizacja Turystyczna ogłosiła konkurs na wiceprezesa. Na złożenie dokumentów kandydaci mają czas do 31 maja lipca.

Publikacja: 24.05.2021 10:45

POT szuka trzeciego wiceprezesa

Foto: Fot. materiały prasowe

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szlachta ogłosił nabór na stanowisko wiceprezesa. Do jego obowiązków będzie należeć współtworzenie rocznych i wieloletnich planów działania organizacji i „występowanie na zewnątrz POT w sprawach należących do zakresu działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, w granicach udzielonego pełnomocnictwa” – pisze POT w ogłoszeniu.

Kandydat musi mieć polskie obywatelstwo, tytuł magistra lub równorzędny, kompetencje kierownicze, wykształcenie i wiedzę z zakresu turystyki i promocji turystycznej, co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni na stanowisku kierowniczym, znać biegle angielski, korzystać z pełni praw publicznych i nie może być karany. Termin składania dokumentów poświadczających, że kandydat spełnia wszystkie wymagania, upływa 31 maja o godzinie 17.

CZYTAJ TEŻ: Agnieszka Jędrzejczyk-Wojciechowska wiceprezes POT

Nabór jest pięcioetapowy. Powołany przez prezesa POT zespół analizuje najpierw pod kątem formalnym złożone dokumenty, potem sprawdza kwalifikacje kandydata (rozmowa, możliwy także pisemny test), a następnie przedstawia trzy kandydatury prezesowi, który, po zasięgnięciu opinii Rady POT, wybiera swojego zastępcę.

Prezes POT Rafał Szlachta ma obecnie dwóch zastępców: Annę Salamończyk-Mochel, odpowiedzialną za wdrożenie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, i Arkadiusza Oponia, który nadzoruje działanie biura administracyjnego (zamówienia publiczne, magazyn materiałów promocyjnych, transport) i finansowo-ekonomicznego (księgowość).

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szlachta ogłosił nabór na stanowisko wiceprezesa. Do jego obowiązków będzie należeć współtworzenie rocznych i wieloletnich planów działania organizacji i „występowanie na zewnątrz POT w sprawach należących do zakresu działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, w granicach udzielonego pełnomocnictwa” – pisze POT w ogłoszeniu.

Kandydat musi mieć polskie obywatelstwo, tytuł magistra lub równorzędny, kompetencje kierownicze, wykształcenie i wiedzę z zakresu turystyki i promocji turystycznej, co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni na stanowisku kierowniczym, znać biegle angielski, korzystać z pełni praw publicznych i nie może być karany. Termin składania dokumentów poświadczających, że kandydat spełnia wszystkie wymagania, upływa 31 maja o godzinie 17.

Nowe Trendy
Branża turystyczna: Musimy dbać o planetę, przejść od gadania do działania
Nowe Trendy
Niemieccy posłowie nie dali obciąć budżetu na turystykę. "Promujmy mniej znane miejsca"
Nowe Trendy
Powstała sejmowa komisja sportu i turystyki. Pytamy przewodniczącego o turystykę
Nowe Trendy
Grecja zainwestuje setki milionów euro ze swojego KPO w turystykę. Co poprawi?
Nowe Trendy
Ranking czystości toalet - Warszawa w niechlubnej czołówce. „Poniżej oczekiwań”
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości