Greccy ustawodawcy przyjęli ustawę, która ma umożliwić lepszy rozwój kierunków turystycznych - pisze tamtejszy portal branżowy Greek Travel Pages. Chodzi o dokumkent, który zakłada między innymi tworzenie organizacji zarządzających kierunkami (DMO, destination management company). Na jego mocy będzie można budować partnerstwa publiczno-prywatne między przedsiębiorcami, inwestorami i lokalnymi interesariuszami.

- Ustawa rozszerza zakres narzędzi do rozwijania turystyki we wszystkich regionach kraju - mówi minister turystyki Grecji Wasilis Kikilias. Polityk podkreśla, że Grecja już teraz jest piątą najbardziej znaną marką turystyczną na świecie, a podejmowane inicjatywy mają ją jeszcze wzmocnić. Rząd ma również nadzieję, że nowe ramy prawne, które znacznie ograniczyły formalności, przyciągną prywatnych inwestorów.

Czytaj więcej

Grecja najlepszym celem podróży w Europie w 2021 roku

Minister dodaje, że priorytetem będzie zapewnienie wszystkim regionom dostępu do środków z krajowego funduszu odbudowy w wysokości 320 milionów euro. Pieniądze mają być przeznaczone na porty, mariny, ośrodki narciarskie, poprawę infrastruktury i cyfryzację.

Nowe przepisy regulują między innymi kwestię wykorzystania źródeł termalnych, utrzymanie i rozwój słynnej Zatoki Wraku na Zakintos, określają zasady działania DMO i zawierają szereg innych przepisów dotyczących turystyki. Jednym z kluczowych punktów ustawy jest utworzenie narodowej firmy Thermal Springs of Greece SA, która będzie projektować, nadzorować i zarządzać rozwojem turystyki wellness, co ma przynieść lokalnym społecznościom przychody.