Z comiesięcznej analizy nastrojów niemieckich agentów prowadzonej przez firmę doradczą Dr. Fried und Partner wynika, że większość pytanych sytuację ocenia gorzej niż jeszcze przed miesiącem.

W grudniowej ankiecie udział wzięło 101 biur agencyjnych. Tylko 3 procent z nich uważa, że sytuacja w turystyce wyjazdowej jest dobra, przed miesiącem takiego zdania był co dziesiąty. 84 procent twierdzi, że sprzedaż wyjazdów z biurami podróży jest na niskim poziomie – w listopadzie takiej odpowiedzi udzieliło 33 procent pytanych.

Czytaj więcej

Niemieccy agenci turystyczni: Nie jesteś zaszczepiony? Nie pojedziesz z nami

Agenci gorzej niż w listopadzie oceniają sprzedaż usług turystycznych w ostatnich dwóch, trzech miesiącach. Co prawda jedna czwarta twierdzi, że rezerwacji przybywa, ale miesiąc temu takie odczucia miało 68 procent. 37 procent uważa, że w ostatnich miesiącach popyt był na takim samym poziomie, jak przed rokiem, a 38 procent, że teraz jest gorzej.

Większość patrzy w przyszłość z obawami. O ile w listopadzie prognozy były raczej korzystne, to obecnie coraz częściej słychać od agentów, że w najbliższych sześciu miesiącach nie ma co się spodziewać zmiany sytuacji. 46 procent jest zdania, że pozostanie ona taka jak obecnie, 18 procent obawia się spadków, a 37 procent oczekuje poprawy w porównaniu z zeszłym rokiem. W listopadzie o rosnącym popycie mówiło ponad 60 procent respondentów.

Agenci patrzą w przyszłość z nadzieją, że sytuacja będzie się poprawiać, ale w tym względzie widać trend spadkowy w porównaniu z poprzednimi miesiącami.