Nowy lockdown: Ozdrowieńcy i zaszczepieni bez kwarantanny

Rząd opublikował krótkie omówienie projektu rozporządzenia, którym zamierza uregulować zapowiedziane przez ministra zdrowia w czwartek rozszerzenie lockdownu od 28 grudnia do 17 stycznia. Samego dokumentu jeszcze nie ma, może być opublikowany lada dzień.

Publikacja: 20.12.2020 20:39

Nowy lockdown: Ozdrowieńcy i zaszczepieni bez kwarantanny

Foto: Pasażerowie na lotnisku we Frankfurcie. Fot. AFP

Jak czytamy, rozporządzenie ma przewidywać „zniesienie niektórych obostrzeń dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19”.

Osoby zaszczepione nie będą na przykład uwzględniane w limitach tzw. spotkań towarzyskich. Nie będą też musiały odbywać kwarantanny, jeśli będą miały kontakt z osobą zakażoną koronawirusem albo jeśli przekroczą granicę państwa. Przywilej niezamykania w kwarantannie obejmować ma także tzw. ozdrowieńców, czyli osoby, które „były poddane izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2”.

Opis spodziewanego rozporządzenia informuje też, że z uwagi na sytuację epidemiczną wprowadzi on „dodatkowe obostrzenia m.in. w zakresie prowadzenia usług hotelarskich oraz działalności tzw. galerii handlowych”, a także zakaz funkcjonowania basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness (z wyłączeniem tych, które działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów lub udostępnianych zawodnikom kadry narodowej polskich związków sportowych).

Zamknięte mają być wesołe miasteczka i parki rozrywki, pokoje zagadek, domy strachu, miejsca do tańczenia i inne działające „w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (…) oraz pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej”.

Ten ostatni zakaz dotyczy też stoków narciarskich i wypożyczalni „sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego”.

W punkcie siódmym rząd wyjaśnia, że rozporządzenie wprowadzi obowiązek „odbywania kwarantanny przez osoby przekraczające granicę państwową również z krajów należących do strefy Schengen”.

Każdy przekraczający granicę państwa będzie musiał przekazać przedsiębiorcy i podmiotowi, „o którym mowa w projektowanym § 2 ust. 19” adres miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę i numer telefonu. „Informacje te przedsiębiorca oraz podmiot ten przekazuje niezwłocznie jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, która je wprowadzi do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 2 ust. 4 projektowanego rozporządzenia”.

Projekt przewiduje wprowadzenie ograniczenia w przemieszczaniu się w sylwestra i Nowy Rok. Jak zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski podczas czwartkowej konferencji wychodzić z domu nie będzie można między godz. 19 a 6 rano w noc sylwestrową 2020/2021.

Za nieuprawnione przemieszczanie się będzie można dostać mandat. Zapowiadane obostrzenia i sankcje mają być tożsame z tymi wprowadzonymi wiosną, podczas pierwszej kwarantanny narodowej.

Wyłączenie ozdrowieńców i osób zaszczepionych z konieczności poddawania się 10-dniowej kwarantannie po przekroczeniu granicy jest częściowym spełnieniem postulatów branży turystycznej.

Jak mówi prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski, organizacja nadal zabiega w rozmowach z rządem, aby złagodzić jeszcze warunki powrotu turystów wyjeżdżających z organizatorami turystyki do kraju. Chodzi co najmniej o możliwość wyłączenia spod obowiązkowej kwarantanny osób, które po powrocie przedstawią negatywny wynik testu na koronawirusa.

Najwięksi touroperatorzy nie ukrywają, że są gotowi pokryć nawet część kosztu takiego testu. Ich zdaniem taka procedura zachęciłaby turystów do korzystania z usług biur podróży, mimo innych obostrzeń.

Jak czytamy, rozporządzenie ma przewidywać „zniesienie niektórych obostrzeń dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19”.

Osoby zaszczepione nie będą na przykład uwzględniane w limitach tzw. spotkań towarzyskich. Nie będą też musiały odbywać kwarantanny, jeśli będą miały kontakt z osobą zakażoną koronawirusem albo jeśli przekroczą granicę państwa. Przywilej niezamykania w kwarantannie obejmować ma także tzw. ozdrowieńców, czyli osoby, które „były poddane izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2”.

Pozostało 83% artykułu
Tendencje
Chorwaci: Nasze plaże znikają, bo obcokrajowcy chcą mieć domy nad samym morzem
Tendencje
Ustka kontra reszta świata. Trwa głosowanie na najlepszy film promocyjny
Tendencje
Poranne trzęsienie ziemi na Krecie. Turyści wyszli bez szwanku
Tendencje
La Palma znowu przyjmuje samoloty
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy