Rozporządzenie zmieniające dotychczasowe ograniczenia to rozporządzenie z 25 maja 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”.

CZYTAJ TEŻ: Portugalia dla Polaków bez kwarantanny, ale nie bez testu PCR 

Odpowiedni zapis przewiduje, że kwarantannie nie podlegają pasażerowie przylatujący z innych krajów niż te w strefie Schengen „posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2wykonanego po przylocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terenie lotniska, przed odprawą graniczną w rozumieniu art.2pkt11rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399zdnia 9marca 2016r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)”.

Oznacza to, że jeśli na lotnisku działa punkt prowadzenia szybkich testów, podróżny może się przy nim zatrzymać po wejściu do terminala, ale jeszcze przed kontrolą dokumentów przez funkcjonariusza Straży Granicznej, i poprosić o przeprowadzenie testu (odpłatnie). Jeśli wynik będzie negatywny, z lotniska podróżny pojedzie w dowolne miejsce. Tylko jeśli wynik będzie pozytywny, będzie musiał wypełnić w Straży Granicznej formularz z informacją, gdzie będzie przebywał, odbywając kwarantannę.

ZOBACZ TEŻ: Hiszpania wpuści zaszczepionych turystów bez testów