W 2020 roku straty sektora turystycznego i branż pokrewnych wyniosły 2,4 biliona dolarów, a globalny ruch turystyczny spadł o 74 procent w porównaniu z poziomem z 2019 roku. W 2021 roku straty mogą sięgnąć od 1,7 biliona dolarów do 2,4 biliona dolarów.

Eksperci UNCTAD przeanalizowali trzy scenariusze. Pierwszy mówi, że globalny ruch turystyczny będzie w 2021 roku o 75 procent mniejszy niż przed pandemią. Drugi przewiduje spadek o 63 procent. Trzeci wskazuje na spadek o 73 procent w krajach z niskim odsetkiem ludzi zaszczepionych i o 37 procent w państwach, w których ten odsetek jest wysoki.

CZYTAJ TEŻ: Betlej: Pandemiczny rok nie naruszył stabilności biur podróży

W najbardziej optymistycznym wariancie Europa Środkowo-Wschodnia traci 2,5 procent PKB z powodu złamania w turystyce, w najbardziej pesymistyczny jej straty sięgają 3,5 procent PKB.

Regionem świata najbardziej dotkniętym kryzysem w branży ma być Ameryka Środkowa. Tam spadek PKB związany z turystyką może wynieść od 9,9 procent do 11,9 procent.