Senat podnosi i rozszerza rekopmensaty dla turystyki za stan wyjątkowy

Senat jednogłośnie przyjął ustawę o rekompensatach za straty spowodowane wprowadzeniem stanu wyjątkowego przy granicy polsko-białoruskiej. W ustawie senatorowie podwyższyli kwotę rekompensat i dodali nowe grupy przedsiębiorców do listy beneficjentów.

Publikacja: 21.09.2021 18:05

Rekompensaty mają dostać też organizatorzy spływów kajakowych

Rekompensaty mają dostać też organizatorzy spływów kajakowych

Foto: https://kajakiempobugu.pl

Za ustawą o "rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r." ze zmianami głosowało 95 senatorów, nikt nie był przeciw i  nie wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z poprawkami Senatu rozszerzony zostanie krąg uprawnionych do rekompensaty o przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie przewozu turystów, prowadzących działalność gospodarczą związaną z kulturą, rozrywką lub rekreacją, a także zajmujących się sprzedażą detaliczną produktów spożywczych lub pamiątek.

Izba zdecydowała też o podwyższeniu wysokości rekompensaty z uchwalonych przez Sejm 65 do 80 procent średniego przychodu wnioskodawcy za okres czerwiec - sierpień 2021 roku.

Senatorowie znieśli swoją poprawką także obligatoryjność weryfikowania przez wojewodę danych zawartych we wniosku, gdy kwota rekompensaty przekracza 65 tys. złotych.

Poprawki korzystne dla przedsiębiorców turystycznych, dla instytucji kultury i dla sklepów zgłosił przedstawiciel opozycji, Adam Szejnfeld z Koalicji Obywatelskiej. Wcześniej przedstawiciel rządu, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wąsik, bronił ustawy przed rozszerzaniem jej zakresu na nowe grupy przedsiębiorców i przed podnoszeniem kwoty rekompensat. Ustawa wróci teraz do Sejmu. Jeśli rząd nie zmieni zdania, posłowie mogą cofnąć senatorskie zmiany.

Ustawa wniesiona jako pilna przez rząd  zakłada, że o rekompensaty z budżetu państwa będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy i rolnicy świadczący usługi hotelarskie, prowadzący działalność gastronomiczną, organizatorzy turystyki, piloci wycieczek, przewodnicy turystyczni i właściciele firm dzierżawiących i wypożyczających sprzęt rekreacyjny i turystyczny.

Ich siedziba i miejsce rejestracji nie musi przy tym pokrywać się ze strefą objętą stanem wyjątkowym. Wystarczy, że działają na tym terenie, czyli w przygranicznym pasie szerokości 3 kilometrów (115 miejscowości w województwie podlaskim i 68 – w lubelskim).

Ustawa zakłada, że rekompensata będzie proporcjonalnie zmieniana w razie skrócenia lub wydłużenia stanu wyjątkowego.

Czytaj więcej

Więcej firm turystycznych dostanie odszkodowanie za stan wyjątkowy

Aby ją dostać przedsiębiorca musi wystąpić z wnioskiem do właściwego wojewody, i dołączyć dokumenty potwierdzające informacje o przychodzie ze wskazanego okresu. Wojewoda ma wydawać decyzje w sprawie rekompensat niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

Przychody z tytułu rekompensaty nie będą opodatkowane.

Przedsiębiorcy mogą się również ubiegać o odszkodowanie od Skarbu Państwa na wyrównanie z tytułu utraconych korzyści, które mogliby osiągnąć, gdyby nie było ograniczeń wynikających ze stanu wyjątkowego. Tym, którzy otrzymają rekompensaty, nie będzie już jednak przysługiwać takie odszkodowanie.

Za ustawą o "rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r." ze zmianami głosowało 95 senatorów, nikt nie był przeciw i  nie wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z poprawkami Senatu rozszerzony zostanie krąg uprawnionych do rekompensaty o przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie przewozu turystów, prowadzących działalność gospodarczą związaną z kulturą, rozrywką lub rekreacją, a także zajmujących się sprzedażą detaliczną produktów spożywczych lub pamiątek.

Tendencje
Chorwaci: Nasze plaże znikają, bo obcokrajowcy chcą mieć domy nad samym morzem
Tendencje
Ustka kontra reszta świata. Trwa głosowanie na najlepszy film promocyjny
Tendencje
Poranne trzęsienie ziemi na Krecie. Turyści wyszli bez szwanku
Tendencje
La Palma znowu przyjmuje samoloty
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy