Osoby jadące tranzytem przez Chiny samolotem, koleją lub statkiem mogą zatrzymać się w Pekinie, sąsiadującej z nim prowincji Hebei i w mieście Tianjin do 144 godzin bez obowiązku posiadania wizy, informuje chiński rząd w swoim anglojęzycznym serwisie internetowym. Przy przekraczaniu granicy trzeba pokazać nie tylko ważny paszport, ale też bilet potwierdzający dalszą podróż. Nowe zasady obowiązują od 28 grudnia 2017 roku.

Regulacjami objęci są obywatele 53 krajów, w tym Polski, którzy wcześniej byli uprawnieni do korzystania z 72-godzinnego bezwizowego pobytu tranzytowego. Wśród nich znaleźli się obywatele większości krajów europejskich, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Meksyku, Brazylii, Argentyny, Chile oraz Australii, Nowej Zelandii i wybranych państw azjatyckich.

Pierwsi pasażerowie korzystający z nowego prawa zostali powitani na lotnisku przez zastępcę burmistrza Pekinu panią Cheng Hong, informuje portal Xinhuanet. Jak mówiła Hong, okres pobytu bezwizowego został wydłużony, ponieważ, wyniki ankiet prowadzonych wśród turystów z zagranicy pokazały, że około 40 procent z nich chciałoby mieć więcej niż 72 godziny na zwiedzanie miasta.

- Pierwszy raz otwieramy kolej i porty lądowe, by umożliwić pasażerom odwiedzenie kolejnych miejsc (Tianjian i Hebei). Nowe regulacje mają rozwinąć międzynarodową wymianę gospodarczą i kulturową, pozytywnie oddziałują też na wizerunek miasta – dodaje wiceburmistrz. Przepisy umożliwiające pobyt maksymalnie 3-dniowy bez konieczności posiadania wizy zaczęły obowiązywać już w 2013 roku. W 2016 roku zanotowano ponad 26 tysięcy takich wizyt, czyli o 32 procent więcej rok do roku.

Region Pekin-Tianjin-Hebei jest drugim w Chinach oferującym pasażerom 6-dniowy pobyt tranzytowy tylko na podstawie ważnego dokumentu uprawniającego do podróży. Szanghaj i sąsiadujące prowincje Zhejiang oraz Jiangsu wprowadziły podobną ofertę już w styczniu 2016 roku.