Tym razem Wiedeń okazał się najlepszy spośród ponad 230 światowych metropolii. Firma konsultingowa Mercer co roku przeprowadza badania jakości życia różnych światowych metropolii. Pod uwagę brane są: społeczny, ekonomiczny i polityczny klimat, opieka medyczna, infrastruktura, możliwości kształcenia, zaopatrzenie w energię i wodę oraz jakość publicznej sieci transportu. Oprócz tego oceniane są możliwości spędzania wolnego czasu, czyli np. restauracje, kina i teatry, ale też dostępność dóbr konsumpcyjnych, jak samochody czy jedzenie.

Burmistrz Wiednia Michael Häupl stwierdził, że taki wynik nie mógłby być możliwy bez udziału mieszkańców stolicy Austrii. Jego zdaniem, wiedeńczycy mogą być dumni ze swojego miasta. Według socjaldemokraty, kierowane przez niego miasto jest „jedynym w swoim rodzaju światowym modelem sukcesu".

W tym roku austriacka stolica prześcignęła szwajcarski Zurych i australijskie Auckland. Polskie miasta znalazły się daleko w rankingu: na miejscu 81. sklasyfikowano Warszawę, a Wrocław na 100.