Poprzedni konkurs zakończył się fiaskiem, bo wybrany kandydat, Rafał Gucia ze Śląska, chociaż przeszedł pomyślnie wszystkie etapy kwalifikacji, zrezygnował ("Gucia rezygnuje ze stanowiska prezesa POT"). Poprzedni prezes, Wojciech Fedyk, wyłoniony w konkursie w marcu zeszłego roku i urzędujący od kwietnia, został nagle zwolniony przez ministra w listopadzie ("Prezes POT Wojciech Fedyk odwołany").

Jakie trzeba spełnić warunki, żeby zostać prezesem POT? Mieć wyższe wykształcenie, „posiadać kompetencje kierownicze", co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni na stanowisku kierowniczym, mieć „wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Polskiej Organizacji Turystyczne", znać biegle język angielski. Do tego nie być karanym i być obywatelem Polski.

Ministerstwo przyjmuje dokumenty od kandydatów w zamkniętych kopertach do 21 lutego 2017 roku.

Proces wyłaniania najlepszego kandydata składa się z czterech etapów. W pierwszym komisja ministerialna analizuje złożone dokumenty pod względem wymogów formalnych. Potem następuje sprawdzenie kompetencji kierowniczych kandydatów. Podczas rozmowy kandydat może zostać poproszony również o zaprezentowanie koncepcji zarządzania Polską Organizacją Turystyczną. W

trzeciej części w rozmowie kwalifikacyjnej sprawdza się doświadczenie zawodowe i „wiedzę merytoryczną wymaganą na stanowisku" prezesa POT. W razie gdyby stawka była mocna i do tego etapu przeszłoby więcej niż dziesięciu kandydatów (podczas ostatniego konkursu zgłosiło się trzech, z czego jeden złożył wniosek z brakami formalnymi) ich wiedza będzie sprawdzana w formie pisemnej (test lub pytania otwarte), a rozmowa kwalifikacyjna, przeprowadzona będzie jedynie z trzema kandydatami, którzy uzyskają najwięcej punktów. Na koniec – i to jest czwarta część postępowania – najlepsi kandydaci zostają przedstawieni ministrowi, a on wybiera tego, któremu powierzy kierowanie POT-em.