Prowizja sprzedawców polis ubezpieczeniowych będzie jawna

Pośrednik sprzedający ubezpieczenia będzie zobowiązany ujawnić, ile na tym zarobi. Powinien też doradzić klientowi zgodnie z jego potrzebami. Tak zakłada projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, który wdroży wytyczne Brukseli

Publikacja: 07.12.2016 17:22

Prowizja sprzedawców polis ubezpieczeniowych będzie jawna

Foto: Filip Frydrykiewicz

Ministerstwo Rozwoju i Finansów przygotowało projekt nowej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, która zastąpi dotychczasowe przepisy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. "Ma on na celu implementację do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 stycznia 2016 r." - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Ustawodawca zaznacza, że jednym z celów dyrektywy jest zwiększenie ochrony klientów zawierających umowy ubezpieczenia. Środkiem do tego jest m.in. zapewnienie odpowiedniej informacji o produkcie i jego dostawcy. Przede wszystkim proponuje się wprowadzenie ogólnej klauzuli, aby sprzedawca postępował uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów.

Dyrektywa zabrania wynagradzania dostawców w sposób, który mógłby być zachętą do rekomendowania klientowi konkretnego produktu ubezpieczeniowego w sytuacji, gdy dystrybutor mógłby zaoferować inny produkt, który lepiej odpowiadałby potrzebom klienta.

- W konsekwencji proponuje się, aby sposób wynagradzania dystrybutora ubezpieczeń oraz osoby, przy pomocy której sprzedawca ubezpieczeń wykonuje czynności agencyjne lub czynności brokerskie, nie mógł odbywać się w sposób sprzeczny z obowiązkiem działania w najlepiej pojętym interesie klientów, w szczególności, aby wynagrodzenie oparte na wynikach sprzedaży nie mogło być zachętą do proponowania klientowi określonego produktu - piszą projektodawcy w uzasadnieniu.

Dyrektywa szczegółowo określa informacje, które muszą być przekazane klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, by wyeliminować ewentualne konflikty interesów.

W odniesieniu do dystrybucji ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie nakłada obowiązek przekazania klientowi w zrozumiałej formie informacji na temat danego produktu.

Projekt podkreśla, że sprzedawca powinien mieć wiedzę o oferowanych produktach. Nakłada więc obowiązek szkolenia pracowników, pośredników ubezpieczeniowych i zakładów ubezpieczeń. Wprowadza obowiązek odbycia co najmniej 15 godzin rocznie szkoleń, odpowiadających charakterowi sprzedawanych produktów, rodzajowi sprzedawcy i stanowiska danego pracownika w instytucji.

Dyrektywa nakłada też obowiązek badania potrzeb klienta przed zawarciem ubezpieczenia. Roczna informacja przekazywana ubezpieczającemu lub ubezpieczonemu powinna zawierać również ocenę, czy umowa ubezpieczenia odpowiada potrzebom ubezpieczającego lub ubezpieczonego wraz z uzasadnieniem.

Ministerstwo Rozwoju i Finansów przygotowało projekt nowej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, która zastąpi dotychczasowe przepisy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. "Ma on na celu implementację do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 stycznia 2016 r." - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Ustawodawca zaznacza, że jednym z celów dyrektywy jest zwiększenie ochrony klientów zawierających umowy ubezpieczenia. Środkiem do tego jest m.in. zapewnienie odpowiedniej informacji o produkcie i jego dostawcy. Przede wszystkim proponuje się wprowadzenie ogólnej klauzuli, aby sprzedawca postępował uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: W Grecji Mitsis nie do pobicia
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017 pomaga w pracy agenta
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: „Strelicje" pokonały „Ślicznotkę"
Turystyka
Turcy mają nowy pomysł na all inclusive
Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy