Michał Chabros z Ambasady Polski na Białorusi wyjaśnia, że otwarcie kolejnych centrów wizowych właśnie w Pińsku, Baranowiczach czy Lidzie wynika ze statystycznie największego zagęszczenia tam Polonii. Jego zdaniem to krok, który umożliwi osobom polskiego pochodzenia szybsze uzyskania wiz.

Dyplomata zapowiada, że w sumie na Białorusi będzie działać osiem polskich centrów wizowych. Ułatwią one też wyrobienie wiz tym pielgrzymom, którzy zechcą udać się na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa. W zależności od miejsca zamieszkania chętni do wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży mogą uzyskać wizy przez centra wizowe bądź bezpośrednio w urzędach konsularnych.

Na Białorusi działają trzy polskie konsulaty: w Brześciu, Grodnie i Mińsku. Już teraz widać, że centra wizowe ułatwiają im pracę. Otwarte 1 marca centrum w białoruskiej stolicy przyjmuje dziennie około 400 wniosków wizowych.