Inwestycja jest częścią projektu "Pętla Żuławska". Nowa przystań żeglarska w Nowej Pasłęce w województwie warmińsko-mazurskim pomieści 22 jednostki. Oddano też do użytku most zwodzony nad kanałem portowym. Prace poprawiające infrastrukturę przystani polegały na umocnieniu nabrzeża, uzbrojeniu terenu w instalacje wodno-kanalizacyjne, burzowe i energetyczne oraz budowie przystani dla jachtów. Powstały także miejsca postojowe oraz nowe oświetlenie.

Dzięki przebudowie będzie można dopłynąć do oddalonego o kilka kilometrów portu w Braniewie. Prace pochłonęły ponad 4,8 mln zł. Inwestycje wsparł samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Projekt ,"Pętla Żuławska" realizują wspólnie samorządy Warmii i Mazur oraz Pomorza - szczególnie gminy i powiaty z obszaru Delty Wisły i Zalewu Wiślanego. Szlak jest częścią  Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 biegnącej z Antwerpii do Kłajpedy.