Jak informuje portal Greek Travel Pages, w 2018 roku turystyka będzie jednym z głównych sektorów gospodarki odpowiedzialnych za finansowy rozwój Grecji. Alpha Bank podaje, że w przyszłym roku przychody z tej branży osiągną 20-procentowy udział w PKB. Opierając się na danych o rosnącej liczbie przyjazdów i większych obrotach, Alpha Bank przewiduje też, że udział turystyki w produkcie krajowym będzie nadal rósł.

Już teraz zwiększa się m.in. zatrudnienie w sektorze. Podczas gdy jeszcze w 2008 roku zajęcie w nim miało 8,4 procent wszystkich pracujących Greków, to w 2016 było to już 11,5 procent.

Liczba przyjazdów do Grecji wzrosła w pierwszej połowie 2017 roku o 6,6 procent, do 7,9 miliona gości. W tym czasie przychody zwiększyły się o 7,1 procent, do 4,1 miliarda euro. Dla porównania, w pierwszych sześciu miesiącach 2016 roku zanotowano spadek liczby odwiedzających o 1,6 procent (porównując rok do roku).

W zeszłym roku przychody pochodzące z wydatków turystów dały tej branży 7,5-procentowy udział w greckim PKB. Światowy Komitet Podróży i Turystyki (WTTC) szacuje, że turystyka w Grecji odpowiadała w 2016 za 18,6 procent PKB, w tym roku ma to być już 19,6 procent, a za rok - ponad 20 procent. WTTC bierze tu pod uwagę także pośredni wpływ branży na gospodarkę.

Alpha Bank zwraca uwagę, że wpływ turystyki na gospodarkę jest wielowymiarowy i nie należy go rozpatrywać tylko z perspektywy statystyk przyjazdów, lecz także różnorodności świadczonych usług i jej interdyscyplinarnego charakteru. Branża oddziałuje pozytywnie na handel, transport i inwestycje. Analitycy wskazują na rosnącą liczbę inwestycji w turystyce - nowe hotele, pola golfowe, spa, centra konferencyjne i centra talasoterapii. Znaczenie dla przychodów ma także wydłużenie godzin pracy sklepów, muzeów i obiektów archeologicznych.