TFG: Zakazać działalności 120 biurom podróży

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny postuluje wykreślenie z ewidencji organizatorów turystyki 120 biur podróży. Prawdopodobnie większość z nich i tak nie działa. Fundusz zgromadził już 20 milionów złotych

Publikacja: 08.08.2017 10:58

TFG: Zakazać działalności 120 biurom podróży

Foto: Bloomberg

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny skierował do marszałków województw wnioski o wykreślenie 120 organizatorów turystyki. Wskazani touroperatorzy, chociaż istnieją w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, nie rozliczają się z funduszem ze składek ani nie składają mu informacji o swojej działalności. Ustawa o TFG nakazuje, by nawet jeśli biuro podróży objęte jest stawką "0" (wycieczki krajowe), i tak składało do TFG deklaracje o zawartych umowach.

Najwięcej wniosków trafiło do marszałków województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, pomorskiego i śląskiego. Żaden wniosek nie został natomiast wysłany do: łódzkiego, opolskiego, podkarpackiego i podlaskiego.

- Sprawa dotyczy około 3 procent przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych i najprawdopodobniej obejmuje te biura podróży, które nie prowadzą już działalności, a jedynie nie dopełniły formalności wykreślenia się z rejestru – wyjaśnia dyrektor Biura Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego Renata Mentlewicz.

TFG działa jako drugi filar zabezpieczeń dla turystów na wypadek niewypłacalności touroperatora. Gwarantuje dodatkowe pieniądze, w sytuacji gdy upadłe biuro podróży nie może zapewnić powrotu swoich klientów do kraju, a środki z pierwszego filaru (gwarancja) są niewystarczające na ten cel. Podobnie dzieje się z pokryciem roszczeń zgłoszonych przez klientów bankruta.

Touroperatorzy zobowiązani są do przekazywania do TFG comiesięcznych deklaracji o sprzedanych imprezach i składek przeznaczonych na dodatkowe zabezpieczenie turystów. Nie wszyscy jednak tak zrobili. Fundusz rozpoczął zatem wyjaśnianie, które biura podróży zaniechały nowych obowiązków. Sporządził listę 618 biur zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, ale niewykonujących  obowiązków wobec TFG. Wysłał do nich wezwania.

W efekcie ponad trzystu touroperatorów złożyło zaległe deklaracje i opłaciło składki (z odsetkami). Pozostała część odebrała nasze wezwania, ale się nie podporządkowała prawu. - Dla zapewnienia ochrony klientów imprez turystycznych musimy uporządkować ich formalny status – tłumaczy Mentlewicz. - To w sprawie tych biur TFG wysłał 120 wniosków do marszałków województw o wykreślenie ich z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, z czym wiąże się zakaz prowadzenia działalności przez trzy lata.

Formalnie to marszałkowie, prowadzący nadzór nad biurami podróży, muszą teraz rozpocząć postępowania wyjaśniające. Odbywa się ono zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. Do organizatorów wysłane więc będą zawiadomienia. Każdy będzie mógł się jeszcze odnieść do nich.

Jak zapewnia biuro prasowe Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w strukturze którego działa TFG, ta sytuacja nie powinna uderzyć w klientów biur podróży. Nawet bowiem jeśli przedsiębiorca zostanie wykreślony z rejestru, i tak będzie musiał wywiązać się z umów z nimi. Poza tym, jeżeli biuro podróży wpisane jest do ewidencji, to znaczy, że ma zabezpieczenie (głównie gwarancję ubezpieczeniową lub bankową), a to oznacza również, że jest objęte gwarancjami w ramach TFG.

Ponad 4,2 tysiąca organizatorów turystyki składa comiesięczne deklaracje o sprzedanych imprezach. W wyniku uiszczanych przez nich składek TFG zgromadził obecnie ponad 20 mln złotych na potencjalne wypłaty odszkodowań dla klientów w ramach II filaru zabezpieczeń na wypadek niewypłacalności biura podróży.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny skierował do marszałków województw wnioski o wykreślenie 120 organizatorów turystyki. Wskazani touroperatorzy, chociaż istnieją w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, nie rozliczają się z funduszem ze składek ani nie składają mu informacji o swojej działalności. Ustawa o TFG nakazuje, by nawet jeśli biuro podróży objęte jest stawką "0" (wycieczki krajowe), i tak składało do TFG deklaracje o zawartych umowach.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Lotniska
Tadeusz Syryjczyk: Rozbudowa lotniska w Radomiu to wyrzucanie pieniędzy
Turystyka
Sun & Fun - stara marka, nowy właściciel
Materiał Promocyjny
Nowe miejsce spotkań dla biznesu i kultury w Krakowie. W kwietniu otwarcie unikalnego konceptu Stradom House
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Turystyka
Travelbay - polski startup, który wkrótce podbije Europę
Turystyka
Prezes Portów Lotniczych: Biura podróży muszą się wynieść z Lotniska Chopina