Zarząd hotelarskiej grupy zarekomendował akcjonariuszom wypłacenie 73,7 miliona złotych dywidendy z ubiegłorocznego zysku , co oznacza 1,60 złotych na jedną akcję. Biorąc pod uwagę obecny kurs, daje to stopę dywidendy na poziomie prawie 2 procent.

Z zysku netto za rok obrotowy 2016, który wyniósł 154,7 miliona złotych pozostałą część, 81 miliona złotych spółka zatrzyma "z przeznaczeniem na cele statutowe".

"Proponowana wysokość dywidendy jest, zdaniem zarządu, wyrazem polityki zmierzającej do zachowania równowagi pomiędzy inwestycjami i wypłatą zysków, dzięki której realizowana jest konsekwentnie strategia wzrostu wartości spółki" - wyjaśniono w komunikacie.

Zarząd zaproponował, by dywidenda była wypłacona 3 sierpnia. W zeszłym roku z zysku za 2015 rok na dywidendę przeznaczono 69,1 miliona złotych, co dało 1,5 złotego na akcję.

W trakcie piątkowych notowań za akcje Orbisu płacono na giełdzie 82,24 złotego, o ponad 2 procent więcej niż wynosił kurs odniesienia z poprzedniej sesji.