Spółka starała się w konkursie o najem powierzchni 4,5 tys. metrów kwadratowych przeznaczonych na prowadzenie działalności handlowej i gastronomicznej w terminalach gdańskiego lotniska. Baltona na podstawie obecnie obowiązujących umów najmu (zawartych na okres do kwietnia 2017 roku lub czerwca 2018 roku) prowadzi w porcie lotniczym w Gdańsku działalność handlową oraz gastronomiczną na powierzchni ok. 2 tys. metrów kwadratowych.

W ocenie zarządu Baltony obniżenie przychodów po wygaśnięciu obecnie obowiązujących umów najmu będzie miało istotny wpływ na przyszłe wyniki. Baltona podała jednak, że jej intencją jest uzyskanie porównywalnych powierzchni usługowych w innych lokalizacjach. Spółka rozważa więc realizację projektów akwizycyjnych w Polsce i za granicą, jak również zamierza przystępować do konkursów na wynajem kolejnych powierzchni usługowych. Obecny udział przychodów osiąganych przez Baltonę w porcie lotniczym im. Lecha Wałęsy przekracza 10 procent skonsolidowanych przychodów za okres ostatnich czterech kwartałów. Wczoraj po południu wartość akcji Baltony spadła do 3 złotych 5 groszy (-16,9 procent).