Jak podaje Polskie Radio, nowoczesny system kontroli zastosowano w stołecznym morskim porcie do obsługi ruchu pasażersko-samochodowego pomiędzy Finlandią a Rosją. Automaty sprawdzają paszporty podróżujących i ich wizy.

By poddać się 15-sekundowej kontroli automatycznej, konieczne jest dysponowanie paszportem biometrycznym lub tzw. e-paszportem. Jedną z wielu czynności maszyny jest wykonanie zdjęcia twarzy podróżującego i porównanie go z fotografią zakodowaną w mikroczipie znajdującym się w paszporcie. Porównywane są też odciski palców podróżnika z odciskami utrwalonymi w dokumencie. Testy nowych automatów są finansowane przez UE i będą trwały pięć miesięcy.

Wysoce zautomatyzowany jest też stołeczny port lotniczy Vanda. Podobne automaty działają w nim od 2008 roku. Obsługują jednak wyłącznie obywateli krajów UE objętych porozumieniami z Schengen oraz obywateli USA, Południowej Korei i państw EFTA, czyli Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.