Zmodernizowano już 119 kilometrów torów, przebudowano 15 peronów, 14 przejazdów drogowych. Zamontowano 60 rozjazdów, dzięki którym zlikwidowane zostaną ograniczenia prędkości. Prace objęły modernizację urządzeń służących do diagnostyki pojazdów kolejowych. Także modernizację urządzeń do diagnostyki wagonów, a ponadto wymianę elementów sygnalizacji oraz urządzeń na rogatkach.

Perony są podwyższane, by można było wygodniej wsiadać do pociągów. Montowane jest nowe oświetlenie, wymieniane ławki, wiaty, tablice informacyjne i systemy nagłośnienia. Wyeksploatowane kładki nad torami zastępowane są przejściami podziemnymi. Osoby z ograniczoną możliwością poruszania się będą mogły korzystać z wind oraz specjalnych pochylni.

Ostatnie prace modernizacyjne w ramach inwestycji wykonawca prowadzi m.in. we Wrocławiu Popowicach, Obornikach Śląskich, Skokowej oraz Żmigrodzie. Są to głównie roboty wykończeniowe, jak budowa dróg dojazdowych, montaż ekranów akustycznych czy zabudowa elementów małej architektury. Wszystkie zakończą się do końca roku. Kończy się również przebudowa mostu kolejowego na Odrze łączącego stację Wrocław Osobowice i Wrocław Popowice. Równocześnie przebudowywane są wiadukty nad Groblą Kozanowską, ul. Starogroblową i Starograniczną (Wrocław Popowice) oraz nad ul. Osobowicką.

W 2015 roku Polskie Linie Kolejowe planują dokończenie pozostałych robót na szlaku od stacji Wrocław Grabiszyn do stacji Wrocław Popowice. W efekcie modernizacji linii E 59 na odcinku Wrocław – granica województwa dolnośląskiego pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 160 km/h, a towarowe do 120 km/h. Czas podróży z Wrocławia do granicy województwa dolnośląskiego skróci się o ok. 26 minut.