PIT: sukces w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości

Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał w sprawie przekazanej przez Naczelny Sąd Administracyjny w Lublinie niesłychanie istotny dla polskiego rynku usług turystycznych wyrok - pisze prezes PIT

Publikacja: 01.11.2012 21:35

PIT: sukces w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości

Foto: Fotorzepa, Seweryn Sołtys Seweryn Sołtys

Po orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, korzystnego dla polskich biur podróży, w sprawie rozliczania VAT na usługi turystyczne, prezes Polskiej Izby Turystyki wystosował list do wszystkich pracowników branży turystycznej. Publikujemy jego treść, jako, że zwraca on uwagę na rozwiązanie bardzo istotnego problemu. Turystyka.rp.pl. pisała o orzeczeniu ETS w tekście "ETS: obniżona stawka VAT dla biur podróży".

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

Członkowie Polskiej Izby Turystyki,

25 października, br. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał w sprawie, przekazanej przez Naczelny Sąd Administracyjny w Lublinie w tzw. trybie prejudycjalnym, niesłychanie istotny dla polskiego rynku usług turystycznych wyrok.

Dotyczy on stawki VAT, jaką należy stosować w przypadku, gdy częścią sprzedawanej imprezy turystycznej jest usługa własna. Zapytanie dotyczyło własnej usługi transportowej, ale uzasadnienie wyroku wydaje się dawać podstawę do stwierdzenia, że wyrok ten dotyczy także innych usług własnych jak np. usługa zakwaterowania czy wyżywienia.

Wyrok ten jest korzystny dla branży turystycznej

. Uznano, że opodatkowanie usług własnych podlega ogólnym zasadom opodatkowania podatkiem VAT (tutaj wątpliwości nie było), ale także, co istotne, jeżeli państwo członkowskie (tak, jak Polska) wprowadziło obniżoną stawką podatku VAT dla usług przewozu, ta obniżona stawka ma zastosowanie do tychże usług własnych.

Dla przypomnienia, Polska Izba Turystyki we wszystkich swoich wystąpieniach od 2004 r. prezentowała stanowisko identyczne z zaprezentowanym przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. (...)

Z pozdrowieniami,

Paweł Niewiadomski, Prezes Polskiej Izby Turystyki

Uwagi przedstawione Trybunałowi

(...) M. Kozak oraz Komisja twierdzą, że pojęcie pojedynczej usługi biura podróży obejmuje wyłącznie świadczenia nabywane od podmiotów trzecich, zgodnie z art. 306 dyrektywy o podatku VAT. Nie obejmuje ono natomiast usług własnych biura podróży. W związku z powyższym do własnych usług przewozu zastosowanie znajdują ogólne zasady opodatkowania podatkiem VAT, w tym przepisy dotyczące stawki podatku. W sytuacji takiej jak w sprawie przed sądem krajowym usługa przewozu powinna zatem podlegać obniżonej stawce podatku VAT przewidzianej w prawie krajowym, zgodnie z art. 98 dyrektywy o podatku VAT w związku z pkt 5 załącznika III do tej dyrektywy.

Rząd polski utrzymuje natomiast, że w sytuacji gdy własna usługa przewozu jest niezbędna do wykonania usługi turystycznej, należy ją uznać za dodatkowy element tej ostatniej usługi, która stanowi główny element pojedynczej usługi, objętej szczególną procedurą opodatkowania podatkiem VAT określoną w art. 306–310 dyrektywy o podatku VAT. Usługę przewozu należy z tego względu traktować z punktu widzenia opodatkowania tak samo jak usługę główną i zastosować do niej procedurę szczególną, uregulowaną w ww. artykułach, w zakresie miejsca opodatkowania i stawki podatku, natomiast zasady ogólne – w odniesieniu do podstawy opodatkowania, jako że art. 308 dyrektywy nie znajduje zastosowania do usług własnych.

Odpowiedź Trybunału

(...) Na postawione pytanie trzeba wobec tego odpowiedzieć, iż art. 306–310 dyrektywy o podatku VAT należy interpretować w ten sposób, że własne usługi przewozu stanowiące element składowy usługi turystycznej świadczonej podróżnym przez biuro podróży za cenę ryczałtową, opodatkowanej zgodnie ze wskazanymi przepisami, podlegają ogólnym zasadom opodatkowania podatkiem VAT, w szczególności w odniesieniu do stawki podatku, a nie szczególnej procedurze opodatkowania transakcji dokonywanych przez biura podróży. Zgodnie z art. 98 tej dyrektywy, jeżeli państwo członkowskie wprowadziło obniżoną stawkę podatku VAT dla usług przewozu, stawka ta znajduje zastosowanie do omawianych usług własnych biura podróży.

Pełny tekst wyroku znajdziecie Państwo klikając tu

Po orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, korzystnego dla polskich biur podróży, w sprawie rozliczania VAT na usługi turystyczne, prezes Polskiej Izby Turystyki wystosował list do wszystkich pracowników branży turystycznej. Publikujemy jego treść, jako, że zwraca on uwagę na rozwiązanie bardzo istotnego problemu. Turystyka.rp.pl. pisała o orzeczeniu ETS w tekście "ETS: obniżona stawka VAT dla biur podróży".

Szanowni Państwo,

Pozostało 89% artykułu
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: W Grecji Mitsis nie do pobicia
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017 pomaga w pracy agenta
Turystyka
Kompas Wakacyjny 2017: „Strelicje" pokonały „Ślicznotkę"
Turystyka
Turcy mają nowy pomysł na all inclusive
Turystyka
Włoskie sklepiki bez mafijnych pamiątek
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy