– Od powstania muzeum w marcu 2016 roku odwiedziło nas 53 tys. ludzi z kraju i z zagranicy. 15 procent naszych gości stanowiły wycieczki z Izraela – powiedziała opisuje dyrektor muzeum dr Anna Stróż.

Dodaje, że „wśród turystów izraelskich widoczne są dwie grupy wiekowe”. – Do Markowej prawie po równo przyjeżdżają młodzi ludzie, głównie uczniowie, oraz osoby starsze. Wielu wśród tych ostatnich to bezpośredni potomkowie pamiętających czasy II wojny światowej – zauważa dr Stróż.

W muzeum coraz częściej można też spotkać turystów ze Stanów Zjednoczonych, a ostatnio z Niemiec. – Wśród turystów niemieckich wcześniej dominowali przedstawiciele środowisk uniwersyteckich. Od niedawna dołączyła do nich młodzież z Kraju Saary, która w ramach współpracy tego kraju związkowego z samorządem wojewódzkim Podkarpacia odwiedza nasz region – mówi dyrektor muzeum.

Młodzież stanowi również większość wśród polskich wycieczek przyjeżdżających do Markowej. – Mamy turystów z każdego zakątka naszego kraju – opisuje dr Stróż. Jej zdaniem, „młodzi bardzo szybko odnajdują się w nowocześnie zorganizowanym muzeum”. – Interaktywna i multimedialna wystawa jest dostosowana do percepcji młodych ludzi; trafia do nich – zaznacza dyrektor.

Muzeum Polaków Ratujących Żydów uczestniczyło już w kilku przedsięwzięciach edukacyjnych. Placówka z Markowej wraz z Instytutem Pamięci Narodowej brała udział w 8. edycji „Kamieni Pamięci”. W tym roku jej uczestnicy odszukiwali w swoich środowiskach osoby, które pomagały Żydom podczas II wojny światowej.

Natomiast wspólnie ze Służbą Więzienną muzeum uczestniczyło w inspirowanym historią programie resocjalizacyjnym dla osadzonych w podkarpackich zakładach karnych i aresztach śledczych „Świat Sprawiedliwych”.

Muzeum Polaków Ratujących Żydów Podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów upamiętnia Polaków, którzy podczas niemieckiej okupacji, ryzykując życie, próbowali uratować lub uratowali Żydów. Ma upowszechniać wiedzę o Polakach, którzy – mimo grożącej kary śmierci – pomagali ludności żydowskiej skazanej przez III Rzeszę na zagładę.

Na 500 metrach kwadratowych odtworzono dom Ulmów oraz wybudowano sale wystawową i wykładową. W muzeum znalazły się m.in. zdjęcia wykonane przez Józefa Ulmę, przedstawiające Markową i jej mieszkańców w okresie przedwojennym i podczas II wojny światowej; wśród nich fotografie wykonane w 1940 roku, naznaczone krwią ofiar niemieckiej zbrodni z 24 marca 1944 roku. W zbiorach znajdują się także drzwi ze śladami po kulach z egzekucji rodziny Baranków, których Niemcy zabili za pomoc udzieloną Żydom.

Decyzja o powstaniu muzeum została podjęta przez sejmik woj. podkarpackiego w 2008 roku. Budowę rozpoczęto w 2013 roku; zakończono dwa lata później. Inwestycja kosztowała ponad 8,6 mln złotych, z czego m.in. milion złotych przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a ponad 7,5 mln złotych pochodziło z budżetu województwa podkarpackiego. Działki pod budowę przekazała nieodpłatnie gmina Markowa.