Łatwiej będzie wjechać do Unii Europejskiej

Komisja Europejska zmienia politykę wizową. Łatwiej się mają do Unii Europejskiej dostać turyści i inwestorzy. Łatwiej też Unia chce się pozbywać niechcianych gości

Publikacja: 14.03.2018 14:12

Łatwiej będzie wjechać do Unii Europejskiej

Foto: AFP

Zmiany w kodeksie wizowym – wyjaśnia Komisja w komunikacie – uproszczą legalnie podróżującym osobom uzyskanie wizy na wjazd do Europy, co ułatwi turystykę, handel i kontakty biznesowe. Jednocześnie przepisy mają „umocnić bezpieczeństwo i ograniczyć ryzyko nielegalnej migracji”.

– Co roku miliony podróżujących odwiedzają Unię Europejską, co pozwala się rozwijać naszej branży transportowej i turystycznej – mówi komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos, cytowany w komunikacie. – Proponowane przez nas reformy ułatwią osobom podróżującym legalnie szybsze uzyskanie wizy, a jednocześnie poprawione zostaną normy bezpieczeństwa i łatwiej będzie można wykryć i zatrzymać podróżujących nielegalnie. Nowe przepisy ułatwią również współpracę z państwami trzecimi w kwestii powrotu migrantów o nieuregulowanym statusie.

Sektor podróży i turystyki odgrywa kluczową rolę w gospodarce europejskiej i generuje około 10 procent PKB Unii Europejskiej. Mimo że państwa członkowskie UE należą do najważniejszych światowych kierunków turystycznych, długie i skomplikowane procedury mogą zniechęcać turystów do podróżowania do Europy, co ma negatywny wpływ na unijną gospodarkę. Jednocześnie korzyści płynące z ruchu wizowego należy zrównoważyć przez zapewnienie lepszego bezpieczeństwa granic i zarządzania nimi, tak aby można było odpowiednio reagować na wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i migracji.

Dzisiejsze zmiany do kodeksu wizowego stanowią pierwszy etap reformy wspólnej polityki wizowej UE – następnym etapem będzie wniosek dotyczący aktualizacji wizowego systemu informacyjnego (VIS), który zostanie złożony wiosną tego roku.

Prościej, szybciej, bezpieczniej

Proponowane zmiany mają wprowadzić szybsze i elastyczniejsze procedury: czas na rozpatrywanie wniosków wizowych zostanie skrócony z 15 do 10 dni. Podróżni będą mogli składać wnioski nawet na sześć miesięcy przed planowaną podróżą, zamiast obecnych trzech miesięcy, a także wypełniać i podpisywać wnioski drogą elektroniczną.

Zharmonizowane zasady będą miały zastosowanie do wiz wielokrotnego wjazdu, aby lepiej zapobiegać wykorzystywaniu mniej rygorystycznych procedur wizowych (visa shopping) i zmniejszyć koszty i oszczędzić czas, zarówno państw członkowskich, jak i ludzi często podróżujących. Takie wizy wielokrotnego wjazdu będą wydawane wiarygodnym, regularnie podróżującym osobom mającym pozytywną tzw. „historię wizową” na wydłużany stopniowo okres od jednego do pięciu lat. Spełnianie przez podróżnych warunków wjazdu będzie dokładnie i regularnie sprawdzane.

W celu ułatwienia turystyki krótkoterminowej zezwala się państwom członkowskim na wydawanie wiz jednorazowego wjazdu bezpośrednio na zewnętrznych granicach lądowych i morskich UE w ramach czasowych i sezonowych programów, pod ściśle określonymi warunkami. Wizy te będą ważne maksymalnie siedem dni, jedynie w wydającym je państwie członkowskim.

Biorąc pod uwagę znaczny wzrost kosztów rozpatrywania wniosków w ostatnich latach, podwyższona będzie opłata wizowa – z 60 euro do 80 euro. Nie była ona podnoszona od 2006 roku. Pieniądze z podwyżki mają pójść na utrzymanie personelu konsularnego na całym świecie, zapewnienie ściślejszej kontroli bezpieczeństwa i na modernizację sprzętu informatycznego i oprogramowania.

Usuwanie niechcianych gości

Zgodnie z wystosowanym w czerwcu 2017 r. przez przywódców państw UE wezwaniem, poprzez lepsze wykorzystanie efektu dźwigni wspólnej polityki wizowej UE Komisja przyspiesza również działania w zakresie powrotów i readmisji. Proponuje wprowadzenie mechanizmu, który zapewni rygorystyczniejsze warunki rozpatrywania wniosków o wizy, gdy dany kraj partnerski nie będzie współpracował w zakresie readmisji migrantów o nieuregulowanym statusie, w tym podróżnych, którzy legalnie wjechali na teren UE po otrzymaniu wizy, ale nie wyjechali w przewidzianym terminie.

Nowe przepisy umożliwią Komisji przeprowadzanie regularnej oceny współpracy w dziedzinie powrotów z państwami spoza UE. W razie potrzeby Komisja wraz z państwami członkowskimi może się zdecydować na bardziej restrykcyjne wdrażanie pewnych przepisów kodeksu wizowego, w tym dotyczących maksymalnego czasu rozpatrywania wniosków, okresu ważności wydawanych wiz, kosztów opłat wizowych i zwolnień z takich opłat w przypadku niektórych podróżnych, takich jak dyplomaci.

Wzmocnienie kontroli bezpieczeństwa

Wiosną Komisja przedstawi wniosek dotyczący przeglądu wizowego systemu informacyjnego (VIS) – bazy danych, w której rejestrowane są wnioski wizowe i dane wnioskodawców. Reforma ma ułatwić sprawdzenie „historii wizowej” osób, które złożyły wniosek o wizę, zarówno urzędnikom wydającym wizy, jak i funkcjonariuszom straży granicznej. Zlikwiduje ona również kolejną lukę informacyjną na szczeblu UE poprzez umożliwienie organom krajowym dostępu do informacji dotyczących wiz długoterminowych i zezwoleń na pobyt i wymiany takich informacji, do celów związanych z zarządzaniem granicami i bezpieczeństwem.

Przed końcem 2018 r. Komisja rozpocznie studium wykonalności i zainicjuje dyskusję z Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi o wprowadzeniu pełnej cyfryzacji procesu ubiegania się o wizę.

105 krajów musi mieć wizy

Tylko w 2016 roku wydanych zostało prawie 14 mln wiz Schengen na pobyt krótkoterminowy. Obecnie obywatele 105 państw i podmiotów politycznych spoza UE potrzebują wizy, aby podróżować po strefie Schengen. Wiza krótkoterminowa wydana przez jedno z państw Schengen uprawnia jego posiadacza do podróżowania w każdym z 26 państw Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180-dniowym.

„Od czasu wejścia w życie kodeksu wizowego w 2010 r. środowisko, w którym realizowana jest polityka wizowa, uległo znacznej zmianie. W ostatnich latach UE stanęła przed nowymi wyzwaniami związanymi z migracją i bezpieczeństwem. We wrześniu 2017 r. Komisja ogłosiła, że przedstawi propozycje dotyczące sposobów unowocześnienia wspólnej unijnej polityki wizowej. Komisja potwierdziła, że przedstawi projekt zmiany kodeksu wizowego w swoim programie prac na 2018 r., a jednocześnie wycofa swój wcześniejszy wniosek w tej samej sprawie.

Jednocześnie UE modernizuje swoje systemy informacyjne w zakresie zarządzania granicami, aby zlikwidować luki informacyjne i poprawić bezpieczeństwo wewnętrzne. Przyszłe zmiany systemu VIS – wraz z niedawnym przyjęciem systemu wjazdu/wyjazdu (EES) oraz europejskim systemem informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) – będą jeszcze jednym elementem na rzecz interoperacyjności systemów informacji UE” – czytamy w komunikacie.

Zmiany w kodeksie wizowym – wyjaśnia Komisja w komunikacie – uproszczą legalnie podróżującym osobom uzyskanie wizy na wjazd do Europy, co ułatwi turystykę, handel i kontakty biznesowe. Jednocześnie przepisy mają „umocnić bezpieczeństwo i ograniczyć ryzyko nielegalnej migracji”.

– Co roku miliony podróżujących odwiedzają Unię Europejską, co pozwala się rozwijać naszej branży transportowej i turystycznej – mówi komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos, cytowany w komunikacie. – Proponowane przez nas reformy ułatwią osobom podróżującym legalnie szybsze uzyskanie wizy, a jednocześnie poprawione zostaną normy bezpieczeństwa i łatwiej będzie można wykryć i zatrzymać podróżujących nielegalnie. Nowe przepisy ułatwią również współpracę z państwami trzecimi w kwestii powrotu migrantów o nieuregulowanym statusie.

Pozostało 88% artykułu
Zanim Wyjedziesz
Światowa Rada Turystyki: Unikaj godzin szczytu, podróżuj cały rok, nie zadeptuj
Zanim Wyjedziesz
„Podróżowanie to przygoda”. Czego boją się Polacy na wakacjach?
Zanim Wyjedziesz
Pekin: Turyści z 12 krajów nie potrzebują wiz do Chin. Czy Polska jest na liście?
Zanim Wyjedziesz
Słynna grecka plaża, o zobaczeniu której marzą turyści, pozostanie zamknięta
Zanim Wyjedziesz
W Egipcie powstaje nowy projekt turystyczny. „Zwiększy atrakcyjność Szarm el-Szejk”