Dotąd przyjeżdżający z krajów wysokiego ryzyka musieli wypełniać formularze meldunkowe, co automatycznie kierowało ich na kwarantannę. Była ona zdejmowana w momencie przedstawienia zaświadczenia o szczepieniu na covid, co odbywało się praktycznie automatycznie po załączeniu do formularza certyfikatu szczepień.

Jak wyjaśnia Instytut, obecnie za region wysokiego ryzyka uznawane będą te tereny, na których występuje duża liczba zakażeń wariantem koronawirusa bardziej zakaźnym niż Omikron. Ta konkretna mutacja jest natomiast mniej groźna w porównaniu z poprzednimi, dlatego z jej powodu nie ma potrzeby klasyfikowania danego państwa czy regionu jako miejsca szczególnego ryzyka.

Z kolei na liście krajów ryzykownych (o jeden szczebel niżej niż te z wysokim ryzykiem) znajdują się 63 państwa, w tym popularne kierunki turystyczne, jak Egipt i Turcja. Dla osób powracający z nich do Niemiec utrzymana w mocy jest zasada 3G – bez dodatkowych obowiązków wjeżdżać mogą zaszczepieni, ozdrowieńcy i przetestowani.