Ratingi biur podróży 2017: Jak oni to robią, cz.II

AFP

Funclub – z pomysłem na turystykę autokarową z wyższej półki. Prima Holiday – elastycznie zmieniający kierunki i redukujący ryzyko. Interhome – niezmiennie z najwyższą oceną w branży

Pod koniec kwietnia przedstawiliśmy najnowsze oceny wystawione biurom podróży przez Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata („Ratingi biur podróży 2017 – najlepsze oceny w historii”). Następnie zamieściliśmy materiał („Ratingi biur podróży 2017: Jak oni to robią, cz. I”), omawiający w skrócie charakter działalności 14 największych podmiotów na rynku turystyki wyjazdowej. Dzisiaj – zgodnie z zapowiedzią – przekazujemy materiał dotyczący kolejnych dziesięciu organizatorów, mniej znanych, lecz stanowiących istotne uzupełnienie obrazu branży i świadczących takie usługi i pokrywające nisze, które mogą umykać nawet bardzo zaawansowanym logistycznie liderom polskiego rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej.

ZOBACZ PEŁNĄ LISTĘ AKTUALNYCH RATINGÓW

7islands – jedenasty (przed rokiem czternasty) pod względem wielkości polski organizator turystyki wyjazdowej w zestawieniu, skoncentrowany obecnie niemal całkowicie na czterech z pięciu najważniejszych kierunków greckich (wyspy Kreta, Rodos, Kos i Zakintos). Bardzo dynamiczny w pierwszych latach po rozpoczęciu działalności (w roku 2008), później wyraźnie wykazywał stagnację. W sezonie 2016 roku powrócił jednak do dynamicznego rozwoju (+32 procent), mimo że był to dla Grecji okres raczej słabego wzrostu (o 6,5 procent). 7islands osiąga regularnie dobre wyniki finansowe, rentowność i adekwatnie do rozmiarów działalności powiększa fundusze własne. To zdecydowało o pozostawieniu mu dobrej oceny BBB i stabilnej jej perspektywy.

Funclub – dwunasty (przed rokiem nie klasyfikowany) pod względem wielkości organizator w zestawieniu funkcjonujący na rynku już od 1997 roku. Zasadniczym przedmiotem jego działalności jest organizowanie imprez autokarowych (wypoczynkowych, objazdowych i objazdów łączonych z wypoczynkiem), zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych oraz świadczenie przewozów autobusowych. W mniejszej skali organizuje również egzotyczne imprezy lotnicze.

Wśród biur podróży o profilu autokarowym Funclub jest rynkowym liderem, a biorąc pod uwagę wszystkich touroperatorów jest w pierwszej trójce po przodujących w branży biurach Rainbow i Itaka. Organizator ma wyraźne ambicje wyznaczania nowych trendów jakości w turystyce autokarowej. Przejawem tego jest inwestowanie w nowoczesne, wygodniejsze autokary (23, w tym 8 piętrowych) klasy royal o 103-centymetrowym (zamiast standardowego 78-centymetrowego) odstępie między rzędami siedzeń i wieloma innymi udogodnieniami. Firma zamówiła też i odebrała już dwa autokary z sześciu, w których komfort ma być jeszcze większy.

W niezbyt korzystnym dla turystyki roku 2016 Funclub wykazał wzrost przychodów oraz istotny wzrost zysku i funduszy własnych. Dodatkowo, biorąc pod uwagę znacznie lepsze niż w ostatnich latach perspektywy dla koniunktury w turystyce, co zwykle sprzyja liderom oraz aktywne strategicznie podejście biznesowe biura, jego ocena wzrosła z A- do A z perspektywą stabilną (mimo że część działalności finansuje ze środków zewnętrznych).

Interhome – trzynaste pod względem wielkości biuro w zestawieniu (przed rokiem na tej samej pozycji) należy do spółki Interhome, która należy do dużego szwajcarskiego touroperatora Hotelplan Holding (1,72 mln klientów i 1,46 mld franków obrotu), a który z kolei jest własnością największego szwajcarskiego koncernu handlu detalicznego Migros (27,7 mld franków obrotu, 0,79 mld franków zysku netto i 100,4 tys. zatrudnionych). Interhome ma najwyższy z możliwych rating AAA, który wynika z relatywnie bardzo wysokich funduszy własnych, ale również z nadal wykazywanej dobrej rentowności i zysków.

Te czynniki i mało ryzykowny rodzaj prowadzonej działalności, którym jest wynajmowanie domów i apartamentów wakacyjnych z dojazdem własnym powodują, że Interhome otrzymał również stabilną perspektywę swojej obecnej bardzo wysokiej oceny.

Prima Holiday – czternaste (przed rokiem dwunaste) pod względem wielkości biuro w zestawieniu jest na polskim rynku stosunkowo nowe, działa bowiem od stycznia 2013 roku. Początkowo zajmowało się głównie organizowaniem wyjazdów do krajów taniego wypoczynku, czyli Egiptu, Turcji, Tunezji, ale z powodu późniejszego wzrostu obaw turystów przed wyjazdami do nich zaoferowało również europejskie kierunki uważane za bezpieczne, jak np. Bułgaria oraz mniej ryzykowne biznesowo kierunki egzotyczne, a w tym roku także hiszpańskie Costa Brava i Albanię. Biuro powraca również do północnej Afryki, ale nie w oparciu o przeloty czarterowe, lecz rejsy regularne.

Poprawa relacji funduszy własnych do rozmiarów działalności i unikanie ryzyka prowadzonej działalności są głównymi czynnikami powodującymi podwyższenie oceny z CCC na CCC+, przy pozostawieniu nadanej w listopadzie ubiegłego roku perspektywy pozytywnej.

Olimp – piętnasty (przed rokiem siedemnasty) organizator w zestawieniu z siedzibą w Krakowie, wcześniej znany jako jeden z wiodących oferentów zimowych wyjazdów narciarskich, ale stopniowo rozwijający coraz bardziej zdywersyfikowaną działalność również w sezonie letnim (Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Hiszpania, Włochy i Grecja). Ciekawym jej typem są pobyty w tzw. miasteczkach kampingowych (organizowanych w trzech ostatnich z wymienionych krajów) z dojazdem, wyżywieniem i opieką rezydentów. Biuro oferuje także wycieczki objazdowe i obozy młodzieżowe, pomaturalne i studenckie. Biuro utrzymało ocenę B z perspektywą stabilną.

Best Reisen Group – dziewiętnasty (przed rokiem piętnasty) organizator w zestawieniu jest częścią Grupy Flash Tour, która ma biura w sześciu miastach w Egipcie i w kilku ważnych z biznesowego punktu widzenia krajach (Francji, Kanadzie, Indiach, Chinach, Niemczech). Wcześniej biuro sprzedawało wycieczki na tańsze kierunki chętnie odwiedzane przez polskich turystów, na które popyt jednak spadł w związku ze wzrostem obaw turystów przed niebezpiecznymi wydarzeniami. Obecnie większa część działalności obejmuje bezpieczniejsze i zarazem bardziej rentowne kierunki egzotyczne jak Emiraty Arabskie i Malediwy, a także Tajlandię, Indie, Sri Lankę, Wietnam, Tanzanię i Seszele.

Wycieczki egzotyczne są organizowane w dużej mierze w oparciu o przeloty rejsowe, co istotnie zmniejsza ryzyko biznesowe dla organizatora. W rejonach bliżej położonych Best Reisen koncentruje się na kierunkach relatywnie tanich i bezpiecznych, czyli Grecji (Kreta, Zakintos) i Bułgarii (Słoneczny Brzeg) oraz ostrożnie powraca do Egiptu (Hurghada i Szarm el-Szejk), na których ryzyko nieco spadło, a jednocześnie wzrosły marże. Organizator utrzymał ocenę B+ z perspektywą nieznaną, ale najbliższe postępy biznesowe w zakresie egzotyki i Egiptu mogą zdecydować o jej korzystnej zmianie.

Patron Travel – dwudziesty (przed rokiem szesnasty) organizator w zestawieniu z siedzibą w Warszawie jest od 14 lat jednym z wiodących oferentów wyjazdów pielgrzymkowych głównie do Izraela i Egiptu, ale również do Włoch oraz Portugalii. W mniejszym zakresie rozwija też wyjazdy o profilu zwiedzania i wypoczynkowym, w tym do Kambodży z Tajlandią, Sri Lanki, Gruzji, a nawet Argentyny z Brazylią. Od wielu lat wykazuje wysoką rentowność działalności i pomimo regularnej redystrybucji zysków jest biurem bardzo stabilnym finansowo, dlatego ma wysoki rating AA, a jego perspektywa jest nadal stabilna.

Trade & Travel – dwudziesty drugi (przed rokiem przejściowo nie klasyfikowany) pod względem wielkości touroperator w zestawieniu, działający od 27 lat i organizujący głównie wypoczynkowe oraz objazdowe wyjazdy egzotyczne, a zatem działający w obszarze produktów o relatywnie mniejszym ryzyku i jednocześnie wyższych marżach. Biuro rozszerza działalność również na kierunki bliższe, jak Cypr, Hiszpania (Teneryfa ) i Portugalia. Nieco mniej korzystną stroną bilansu organizatora jest to, że znacząca część jego funduszy własnych jest zaangażowana w stosunkowo mało płynne aktywa i ma on relatywnie dużą pozycję „wartości niematerialne i prawne”. Organizator otrzymał stosunkowo dobrą ocenę BBB-, a jej perspektywa została określona jako stabilna.

But – dwudziesty trzeci (przed rokiem dwudziesty drugi) organizator w zestawieniu z siedzibą w Warszawie, działający już od 20 lat, jest jednym z liderów w organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży, który należy do nieco mniej ryzykownych segmentów turystyki. Oferuje zarówno krajowe, jaki i zagraniczne (samolotem lub autokarem) obozy młodzieżowe i wyjazdy do Bułgarii, Włoch, Hiszpanii, Chorwacji, Grecji i Wielkiej Brytanii. Organizuje również kolonie dla dzieci (wiek 5-13 lat), a także krajowe oraz zagraniczne wyjazdy studenckie i pomaturalne (do 20 lat). Długoletnie doświadczenie biura i stabilny rozmiar jego działalności sprzyja ograniczeniu ryzyka, ale duży udział niepłynnych aktywów oraz tzw. wartości firmy w funduszach własnych są istotnymi czynnikami ograniczającymi ocenę, która ponownie określona została na BB+ z perspektywą nieznaną.

Sport Vita – dwudzieste czwarte (przed rokiem dwudzieste trzecie) biuro w zestawieniu, obecne na rynku od 1995 roku, działające jako uznany organizator wyjazdów narciarskich i snowboardowych do Włoch i Austrii.

Sport Vita prowadzi rentowną działalność w zakresie organizowania zimowych imprez autokarowych, imprez z dojazdem własnym oraz przejazdów autokarowych. Klientom proponuje kompleksowe organizowanie i opiekę podczas takich pobytów połączonych ze szkoleniami narciarskimi, zawodami i rozrywką. Biuro organizuje też zimowe imprezy integracyjne dla firm. Spółka prowadzi równolegle hotel (województwo warmińsko – mazurskie), ale analiza przesłanych dokumentów wskazuje, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będzie on wywierał negatywnego wpływu na jej działalność jako touroperatora.

Znacznie poprawiająca się relacja funduszy własnych organizatora do rozmiarów działalności i nadal wysoka jej rentowność zdecydowały, że biuru Sport Vita podwyższono ocenę z BBB+ do A- wraz z pozostawieniem perspektywy pozytywnej odzwierciedlającej istotne prawdopodobieństwo podwyższenia oceny w przyszłości.

Transparentność w turystyce

Transparentność podmiotów działających w takiej branży jak zorganizowana turystyka wyjazdowa ma szczególną wagę. To dzięki niej agenci i ich klienci mogą się w przybliżeniu zorientować o stopniu ryzyka związanego z korzystaniem z usług danego biura. Jednym z kilku celów okresowego zestawienia ocen stabilności organizatorów jest również pokazanie, którzy z nich bez obaw dzielą się informacjami na temat swojego biznesu, a którzy nie chcą lub też nie potrafią takiej informacji przygotować.

Oprócz biur omówionych w dwóch odsłonach komentarza do najnowszej edycji ratingów, transparentnością wykazały się biura (kolejność według przychodów): Otium, Sigma Travel i Orka Travel. Z powodów obiektywnych nie ma w zestawieniu nowych danych biura Wygoda Travel – rok obrotowy tego organizatora kończy się 30 kwietnia, a więc jego rating bazuje jeszcze na dotychczasowych danych za rok zakończony 30 kwietnia 2016.

Dla touroperatorów, którzy nie dostarczyli na czas odpowiednich danych lub nie były one z jakiś względów dostępne, nie mogły zostać określone znowelizowane oceny stabilności i w związku z tym otrzymały one sygnaturę N/A. Są to: Exim Tours, Active Travel, Opal Travel oraz Sun&Fun.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Wzrosła liczba zabitych przez drzewo na Maderze

Liczba ofiar śmiertelnych po upadku drzewa na Maderze wzrosła wczoraj późnym wieczorem do 13 ...

Airbnb zakłada Biuro Zdrowej Turystyki

Biuro Zdrowej Turystyki to nowa inicjatywa Airbnb, przez którą firma chce wspierać zrównoważony rozwój ...

Tajowie zapraszają na lunch ze śmiercią

Sprawdzić, czy w trumnie jest wygodnie, lub napić się czekolady o smaku śmierci, siedząc ...

Orbis skupi swoje akcje do marca

Hotelarska spółka przygotowuje się do odkupienia własnych akcji. Przewiduje, że na pierwszą transzę wyda ...

W Łodzi o problemach europejskiej turystyki

Problemy prawne mające wpływ na branżę turystyczną w 2018 roku były przedmiotem odbywających się ...

Polacy będą mogli polecieć bez wiz do Doliny Krzemowej

Szef LOT-u Rafał Milczarski dotrzymał słowa. Obiecał, że po zniesieniu wiz do USA linia ...