Przychody Rainbow ze sprzedaży imprez turystycznych w październiku 2017 roku wyniosły 43 mln złotych, co w porównaniu z październikiem 2016 roku stanowi wzrost o 10,8 procent. Przychody z pośrednictwa (odsprzedawanie miejsc w czarterowanych samolotach innym touroperatorom) natomiast wyniosły 4,5 mln złotych i były większe o około 104,5 procent. A łączne przychody ze sprzedaży w październiku wyniosły 47,5 mln złotych i były w porównaniu z tym samym okresem 2016 roku większe o około 15,9 procent.

Przychody ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych za okres od 1 stycznia do 31 października 2017 roku wyniosły 1 mld 109,4 mln złotych i są wyższe o około 23,7 procent. Przychody z pośrednictwa w rachunku narastającym wyniosły 114,5 mln złotych i były mniejsze o 20,3 procent niż rok wcześniej.

Łączne przychody ze sprzedaży spółki do 31 października wyniosły 1 mld 223,9 mln złotych, były więc większe o około 17,6 procent, od przychodów w tym samym okresie sprzed roku.