Wartość przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych w grudniu zeszłego roku wyniosła 77 mln złotych. W porównaniu z grudniem 2016 roku dało to wzrost o 3,1 procent. Jednocześnie na pośrednictwie (sprzedaż miejsc w czarterowanych przez siebie samolotach) biuro miało obrotu 6,8 mln złotych, czyli o 74,4 procent więcej niż przed rokiem. Dlatego łączne przychody zamknęły się sumą 83,8 mln złotych i były o 6,6 procent większe.

Te same dane odnośnie całego roku 2017 wyglądały następująco: przychody ze sprzedaży imprez 1,263 mld złotych (plus 20,6 procent), a z pośrednictwa 125,9 mln złotych (minus 15,8 procent). Łączne przychody wyniosły więc 1,389 mld złotych i były większe o około 16,1 procent od tych w całym roku 2016.

Spółka podsumowała też wyniki pozostałych spółek ze swojej grupy. W 2017 roku ich przychody wyniosły 207,4 mln złotych, czyli były mniejsze niż te sprzed roku o 7,8 procent.

Po podliczeniu przychodów wszystkich podmiotów w grupie okazało się, że w całym ubiegłym roku wyniosły one 1,470,6 mld złotych. A to znaczy, że były one o 15,6 procent większe niż przychody sprzed roku (1,272,2 mld złotych).