Jak podaje spółka Rainbow Tours, wartość przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych przez prowadzone przez nią biuro podróży Rainbow wyniosła w lipcu 240,4 mln złotych. Co oznaczało wzrost o 13,6 procent, licząc rok do roku. Jednocześnie przychody z pośrednictwa (sprzedaż miejsc w samolotach czarterowanych przez touroperatora innym biurom) wyniosły 29,2 mln złotych i były wyższe o około 18,7 procent od przychodów z tego samego okresu rok temu. Łączne przychody wyniosły więc 269,6 mln złotych, co dało wzrost o 14,1 procent.

Dzięki temu, licząc od stycznia do końca lipca przychody ze sprzedaży imprez turystycznych wyniosły 818,1 mln złotych i były większe o 15,8 procent niż rok temu w tym samym czasie. A po zsumowaniu z przychody z pośrednictwa wyniosły 895,4 mln złotych, co dało wzrost o 14,7 procent w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody całej grupy kapitałowej Rainbow Tours, do której wchodzi między innymi spółka zarządzająca hotelami, White Olive, ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2018 roku wyniosły 954,1 mln złotych i były większe o około 15,7 procent niż przed rokiem.