Touroperator miał też przychody z pośrednictwa – w czerwcu było to 21,8 mln złotych, o 1,8 procent mniej niż przed rokiem. Łączne przychody ze sprzedaży wyniosły więc 232,3 mln złotych, co w porównaniu z tym samym okresem 2018 roku, w którym przychody wyniosły 208,1 mln złotych, dało wzrost o około 11,6 procent.

Jeśli policzyć przychody spółki ze sprzedaży imprez turystycznych za całe pierwsze półrocze – od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku – to wyniosły one 613,3 mln złotych i były wyższe o około 6,2 procent od przychodów z tego samego okresu 2018 roku (577,7 mln złotych). Wraz z pieniędzmi, które wpłynęły do kasy Rainbowa za pośrednictwo firma miała 660,3 mln złotych, a więc o 5,5 procent więcej niż rok wcześniej.