Co zrobić, gdy obrót wynosi 0, czyli PIT pyta, PFR odpowiada

Co zrobić, jeśli popełniło się błąd we wniosku o pożyczkę? Na jakiej podstawie PFR będzie weryfikował spadek obrotów? Czy system analizowania wniosków PFR został już poprawiony?

Publikacja: 06.05.2020 00:07

Fot. Filip Frydrykiewicz

Fot. Filip Frydrykiewicz

Foto: Paweł Niewiadomski opracował i opublikował pytania przedsiębiorców do PFR.

W ostatnich dniach do Polskiej Izby Turystyki spływały pytania przedsiębiorców o zasady występowania i przyznawania pożyczek przez Polski Fundusz Rozwoju, w ramach realizowania tak zwanej tarczy finansowej, mającej zapobiegać negatywnemu wpływowi epidemii na gospodarkę. Organizacja postanowiła zapytać u źródła.

CZYTAJ TEŻ: W poniedziałek ruszą pożyczki PFR-u dla touroperatorów

– Zebraliśmy je wszystkie i poprosiliśmy PFR o odpowiedzi – wyjaśnia prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski. – Najczęściej dotyczyły one kwestii formalnych, czyli jak poprawnie złożyć wniosek, szczególnie po tym, jak w pierwszego dnia wiele wniosków PFR odrzucił. Kwestię powodów odrzucania wniosków przedsiębiorców turystycznych na szczęście szybko wyjaśniliśmy. Teraz wielu składa je jeszcze raz. Wielu kolegów interesuje też, jak PFR będzie weryfikował spadek obrotów, czyli warunek przyznania, a potem umorzenia części pożyczki.

Niewiadomski nie ukrywa zadowolenia z tego, jak szybko i klarownie PFR odpowiedział Izbie. Nie wyklucza, że jeśli pytań od przedstawicieli branży będzie więcej, przygotuje drugą taką turę.Tymczasem prezes i sama Izba opublikowali otrzymane z PFR odpowiedzi na Facebooku. Oto cały materiał.

1. Jak postępować w przypadku błędów w złożonych wnioskach?

a) Jeśli wniosek przedsiębiorcy został odrzucony od razu w całości (np. z powodu błędów formalnych), to można go złożyć ponownie w tym samym banku od razu.
b) Jeśli wniosek został rozpatrzony i subwencja przyznana w kwocie wnioskowanej przez przedsiębiorcę, to procedura jest zakończona i przedsiębiorca nie może wnioskować ponownie, ani poprawić wniosku. Dlatego ważne jest, aby przed wysłaniem dokładnie sprawdzić wypełniony wniosek (zwłaszcza wnioskowaną kwotę).
c) Jeśli subwencja została przyznana w kwocie mniejszej, niż we wniosku, to należy zastosować procedurę reklamacyjną, która zostanie uruchomiona wkrótce.

2. Na jakiej podstawie będzie się odbywała weryfikacja spadków obrotów?

Weryfikacja spadków obrotów będzie odbywała się na podstawie w szczególności deklaracji VAT-7 (w przypadku podmiotów rozliczających się miesięcznie), VAT_JPK (w przypadku podmiotów rozliczających się kwartalnie) oraz oświadczenia zawartego w umowie subwencji składanego z uwzględnieniem dostępnych dokumentów księgowych, w tym RZIS (w przypadku podmiotów nie rozliczających podatku VAT).

2a. Czy obrót jest brany z rachunku zysków i strat z pozycji przychody netto ze sprzedaży? Czy powodem odrzucenia wniosku może być zaokrąglanie danych w polach obrotu?

Podawanie na podstawie pozycji przychody netto ze sprzedaży jest prawidłowe, ale jeśli spółka posiada inne dokumenty księgowe, to należy je uwzględnić.

Zaokrąglanie danych w polach obrotu nie może być powodem odrzucenia wniosku. Jest to jedynie informacja dla przedsiębiorcy dotycząca różnic pomiędzy deklaracją, a faktyczną informacją pozyskaną z rejestrów publicznych.

2c. Jak ustalić spadek przychodów ze sprzedaży podmiotów rozliczających się metodą kasową, „nieVAT-owców” jak i podmiotów rozliczających się z wykorzystaniem procedury VAT-marża?

Spadek przychodów ze sprzedaży podmiotów rozliczających VAT metodą kasową, podobnie jak w przypadku „nieVATowców”, czy rozliczających się na podstawie faktur VAT-marża ustalany jest w oparciu o oświadczenie złożone przez przedsiębiorcę we wniosku o udzielenie subwencji finansowej. Nie ma przeszkód, aby podmioty rozliczające się w ten sposób również wnioskowały o subwencje finansową. Wysokość spadku przychodów ze sprzedaży podlega weryfikacji ze strony PFR.

Należy kierować się informacjami podanymi przez MF w linku: https://www.gov.pl/web/finanse/zlozenie-deklaracji-vat-niezbedne-do-wsparcia-w-ramach-tarczy-finansowej?fbclid=IwAR2xkCUDz16VNYfZKByOtddoLlvMd8405PApKxzsOgr6yV4eq9NmMRsr6Vg

3. Czy system analizowania wniosków PFR został już poprawiony, jeżeli chodzi m.in . o sprzedaż VAT-marża i odrzucanie rachunków z linią kredytową?

Środki z subwencji finansowej mogą zostać przekazane na rachunek bieżący, w którym udostępniony jest kredyt lub linia kredytowa, pod warunkiem, że klient na nowo wykorzysta środki ze spłaconego limitu kredytowego do pokrycia kosztów bieżącej działalności gospodarczej.

4. Co zrobić, jeżeli sprzedaż jest ujemna przez korekty i spadek wynosi 104 procent? System tego nie przyjmuje.

W wypadku ujemnych przychodów ze sprzedaży wnioskodawca powinien wskazać wartość „0”. Jeżeli w miesiącu poprzedzającym miesiąc referencyjny wnioskodawca również odnotował ujemną wartość przychodów ze sprzedaży, dla takiego przedsiębiorcy korzystniejsze może okazać się odniesienie się do miesiąca kalendarzowego odpowiadającego miesiącowi referencyjnemu w roku poprzednim.

5. Czy konieczne są dodatkowe załączniki do wniosku w związku z podaniem przychodów ze sprzedaży na podstawie rachunku zysków i strat a nie deklaracji VAT-7?

Nie, wystarczy oświadczenie zawarte w umowie subwencji składanego z uwzględnieniem dostępnych dokumentów księgowych, które jednak będzie mogło zostać zweryfikowane w późniejszym terminie przez PFR.

6. Co zrobić, gdy przychód ze sprzedaży wynosi 0?

Należy podać 0.

W ostatnich dniach do Polskiej Izby Turystyki spływały pytania przedsiębiorców o zasady występowania i przyznawania pożyczek przez Polski Fundusz Rozwoju, w ramach realizowania tak zwanej tarczy finansowej, mającej zapobiegać negatywnemu wpływowi epidemii na gospodarkę. Organizacja postanowiła zapytać u źródła.

CZYTAJ TEŻ: W poniedziałek ruszą pożyczki PFR-u dla touroperatorów

Pozostało 93% artykułu
Biura Podróży
Anex dziękuje agentom turystycznym i mobilizuje ich do dalszej współpracy
Biura Podróży
Ceny wakacji w biurach podróży w lekkim odwrocie. Najmocniej zanurkował Egipt
Biura Podróży
Coral Travel Poland: W tym roku zabierzemy do Turcji pół miliona turystów
Biura Podróży
TUI sprzedaje już wyjazdy na lato 2025 roku. Pierwszy raz tak wcześnie
Biura Podróży
Koniec tańszych wakacji? W ostatnim tygodniu ważna zmiana w biurach podróży
Biura Podróży
TUI podsumował sprzedaż wakacji – 60 procent miejsc już zarezerwowanych