Jak wynika z analizy firmy technologicznej ta.ts, która dostarcza agentom systemu do rozliczeń księgowych, skumulowany obrót w czerwcu wzrósł o 140,4 procent, licząc rok do roku. Ta.ts pokazuje też wysokość przychodów z poszczególnych rodzajów oferty. W wypadku tych typowo turystycznych, w tym rejsów wycieczkowych, wzrost wynosi on 126,6 procent. Same rejsy przyniosły obroty większe o 201,1 procent. W sprzedaży przelotów biura osiągnęły o 183,3 procent więcej, a pozostałych usług (na przykład transport lądowy) o 88,6 procent więcej. Zwiększyła się też liczba zamówionych przez klientów biletów lotniczych (plus 116,8 procent).

CZYTAJ TEŻ: Niemcy chętniej wyjeżdżają blisko i na krótko. Także do Polski

Nieco mniej optymistycznie przedstawiają się wyniki całego pierwszego półrocza. Skumulowane przychody były o 57 procent mniejsze niż przed rokiem. W segmencie wycieczek zorganizowanych, w tym także rejsów wycieczkowych, spadek wyniósł 66,5 procent, w samych rejsach 68,5 procent. Agenci mieli również mniejsze przychody ze sprzedaży biletów lotniczych (minus 58,8 procent), spadła także ich liczba (minus 63,4 procent). Gorzej niż przed rokiem wypada zestawienie obrotów ze sprzedaży pozostałych usług turystycznych (minus 28,5 procent).

ZOBACZ TAKŻE: Sprzedaż Turcji w Niemczech rośnie błyskawicznie

Ta.ts sprawdził również, jak zmieniła się liczba nowo pozyskanych umów na imprezy turystyczne – w ujęciu miesięcznym (czerwiec 2021 do czerwca 2020) wzrosła o 243,8 procent. Jeśli natomiast spojrzeć na liczbę zamówień według daty wyjazdu do października tego roku, widać że jest ona mniejsza o 55 procent. Ten pierwszy wskaźnik dla rejsów wycieczkowych wynosi plus 157,9 procent, ten drugi minus 51,2 procent.