Polska Izba Turystyki wygrała z fiskusem. Przedsiębiorcy mają szansę na zwrot VAT

Po pięciu latach procesowania się przed sądami Polska Izba Turystyki wygrała z ministrem finansów sprawę o prawo przedsiębiorców do odliczania VAT od usług noclegowych nabywanych z zamiarem odsprzedaży. Fiskus uparcie odmawiał uznania tej reguły, nawet wbrew zasadom Unii Europejskiej.

Publikacja: 13.01.2022 15:02

Sprawa toczyła się przed sądami od 2017 roku

Sprawa toczyła się przed sądami od 2017 roku

Foto: Adobe Stock

Naczelny Sąd Administracyjny wydał dzisiaj wyrok w sprawie skargi skierowanej przez Polską Izbę Turystyki. Dotyczyła ona odliczania VAT w wypadku nabywania usług noclegowych z zamiarem ich odsprzedania. Chodziło o przepisy aktualne do stycznia 2021 roku. W świetle ówczesnej ustawy o VAT, podatników obowiązywał zakaz odliczania podatku naliczonego od nabywanych usług noclegowych, niezależnie od tego w jakim celu te usługi zostały nabyte.

W wyroku z 5 grudnia 2017 roku (sygn. akt. III SA/Wa 592/17) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził prawidłowość stanowiska Polskiej Izby Turystyki. Zgodził się mianowicie z Izbą, że przepis ustawy o VAT pozbawiający podatników prawa do odliczania VAT od nabywanych usług noclegowych, narusza przepisy unijne.

Od tego wyroku minister finansów złożył skargę kasacyjną. W dzisiejszym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. I FSK 1053/18) uznał zarzuty organu za bezpodstawne, podzielając punkt widzenia wyrażony przez sąd pierwszej instancji.

"Wyrok ten nie wiąże co prawda organów podatkowych w innych sprawach, lecz daje pośrednikom turystycznym (trudniącym się odsprzedażą pojedynczych usług noclegowych) podstawę i argumenty do ubiegania się do własnego organu z wnioskiem o zwrot nadpłaty VAT powstałej w wyniku nieodliczania VAT od usług noclegowych zakupionych przed 2021 r." - czytamy w komunikacie Polskiej Izby Turystyki.

W postępowaniu Izbę reprezentował doradca podatkowy – Jerzy Kuprianowicz.

Czytaj więcej

PIT wygrywa spór z Ministerstwem Finansów o podwójny VAT

- Przepisy, które zaskarżyliśmy w 2017 roku już nie obowiązują – komentuje prezes PIT Paweł Niewiadomski. - Ministerstwo Finansów zmieniło je od stycznia 2021 roku i teraz podmioty dokonujące nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedania, mogą odliczać VAT z faktur wystawionych za zakupione usługi noclegowe. Sądzę, że stało się to pod wpływem naszej krytyki, którą podnieśliśmy już w 2017 roku. Niemniej wielu przedsiębiorców może z dzisiejszym wyrokiem wystąpić do urzędów skarbowych o indywidualną interpretację w sprawie zapłaconego wcześniej VAT-u, a w dalszej konsekwencji o zwrot tych pieniędzy- wyjaśnia Niewiadomski.

Naczelny Sąd Administracyjny wydał dzisiaj wyrok w sprawie skargi skierowanej przez Polską Izbę Turystyki. Dotyczyła ona odliczania VAT w wypadku nabywania usług noclegowych z zamiarem ich odsprzedania. Chodziło o przepisy aktualne do stycznia 2021 roku. W świetle ówczesnej ustawy o VAT, podatników obowiązywał zakaz odliczania podatku naliczonego od nabywanych usług noclegowych, niezależnie od tego w jakim celu te usługi zostały nabyte.

W wyroku z 5 grudnia 2017 roku (sygn. akt. III SA/Wa 592/17) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził prawidłowość stanowiska Polskiej Izby Turystyki. Zgodził się mianowicie z Izbą, że przepis ustawy o VAT pozbawiający podatników prawa do odliczania VAT od nabywanych usług noclegowych, narusza przepisy unijne.

Nowe Trendy
Wybierasz się do Tajlandii? Przygotuj dodatkowe dziewięć dolarów
Nowe Trendy
Egipska branża turystyczna dostaje trzecią dawkę. Szczepienia obowiązkowe
Nowe Trendy
Turcja: Mamy już taką markę, że nie musimy być Turkey. Teraz jesteśmy Türkiye
Popularne Trendy
Hiszpania – liczba gości wzrosła o połowę, najbardziej na Balearach
Biura Podróży
Agenci turystyczni do władz Włoch: Bez złagodzenia przepisów nie będzie narciarzy
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?