Polska Izba Turystyki wygrała z fiskusem. Przedsiębiorcy mają szansę na zwrot VAT

Po pięciu latach procesowania się przed sądami Polska Izba Turystyki wygrała z ministrem finansów sprawę o prawo przedsiębiorców do odliczania VAT od usług noclegowych nabywanych z zamiarem odsprzedaży. Fiskus uparcie odmawiał uznania tej reguły, nawet wbrew zasadom Unii Europejskiej.

Publikacja: 13.01.2022 15:02

Sprawa toczyła się przed sądami od 2017 roku

Sprawa toczyła się przed sądami od 2017 roku

Foto: Adobe Stock

Naczelny Sąd Administracyjny wydał dzisiaj wyrok w sprawie skargi skierowanej przez Polską Izbę Turystyki. Dotyczyła ona odliczania VAT w wypadku nabywania usług noclegowych z zamiarem ich odsprzedania. Chodziło o przepisy aktualne do stycznia 2021 roku. W świetle ówczesnej ustawy o VAT, podatników obowiązywał zakaz odliczania podatku naliczonego od nabywanych usług noclegowych, niezależnie od tego w jakim celu te usługi zostały nabyte.

W wyroku z 5 grudnia 2017 roku (sygn. akt. III SA/Wa 592/17) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził prawidłowość stanowiska Polskiej Izby Turystyki. Zgodził się mianowicie z Izbą, że przepis ustawy o VAT pozbawiający podatników prawa do odliczania VAT od nabywanych usług noclegowych, narusza przepisy unijne.

Od tego wyroku minister finansów złożył skargę kasacyjną. W dzisiejszym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. I FSK 1053/18) uznał zarzuty organu za bezpodstawne, podzielając punkt widzenia wyrażony przez sąd pierwszej instancji.

"Wyrok ten nie wiąże co prawda organów podatkowych w innych sprawach, lecz daje pośrednikom turystycznym (trudniącym się odsprzedażą pojedynczych usług noclegowych) podstawę i argumenty do ubiegania się do własnego organu z wnioskiem o zwrot nadpłaty VAT powstałej w wyniku nieodliczania VAT od usług noclegowych zakupionych przed 2021 r." - czytamy w komunikacie Polskiej Izby Turystyki.

W postępowaniu Izbę reprezentował doradca podatkowy – Jerzy Kuprianowicz.

Czytaj więcej

PIT wygrywa spór z Ministerstwem Finansów o podwójny VAT

- Przepisy, które zaskarżyliśmy w 2017 roku już nie obowiązują – komentuje prezes PIT Paweł Niewiadomski. - Ministerstwo Finansów zmieniło je od stycznia 2021 roku i teraz podmioty dokonujące nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedania, mogą odliczać VAT z faktur wystawionych za zakupione usługi noclegowe. Sądzę, że stało się to pod wpływem naszej krytyki, którą podnieśliśmy już w 2017 roku. Niemniej wielu przedsiębiorców może z dzisiejszym wyrokiem wystąpić do urzędów skarbowych o indywidualną interpretację w sprawie zapłaconego wcześniej VAT-u, a w dalszej konsekwencji o zwrot tych pieniędzy- wyjaśnia Niewiadomski.

Naczelny Sąd Administracyjny wydał dzisiaj wyrok w sprawie skargi skierowanej przez Polską Izbę Turystyki. Dotyczyła ona odliczania VAT w wypadku nabywania usług noclegowych z zamiarem ich odsprzedania. Chodziło o przepisy aktualne do stycznia 2021 roku. W świetle ówczesnej ustawy o VAT, podatników obowiązywał zakaz odliczania podatku naliczonego od nabywanych usług noclegowych, niezależnie od tego w jakim celu te usługi zostały nabyte.

W wyroku z 5 grudnia 2017 roku (sygn. akt. III SA/Wa 592/17) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził prawidłowość stanowiska Polskiej Izby Turystyki. Zgodził się mianowicie z Izbą, że przepis ustawy o VAT pozbawiający podatników prawa do odliczania VAT od nabywanych usług noclegowych, narusza przepisy unijne.

Nowe Trendy
Wybierasz się do Tajlandii? Przygotuj dodatkowe dziewięć dolarów
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Nowe Trendy
Egipska branża turystyczna dostaje trzecią dawkę. Szczepienia obowiązkowe
Nowe Trendy
Turcja: Mamy już taką markę, że nie musimy być Turkey. Teraz jesteśmy Türkiye
Popularne Trendy
Hiszpania – liczba gości wzrosła o połowę, najbardziej na Balearach
Biura Podróży
Agenci turystyczni do władz Włoch: Bez złagodzenia przepisów nie będzie narciarzy
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości