Oto cała treść oświadczenia skierowanego do opinii publicznej.

Czytaj więcej

PAŻP kontra kontrolerzy lotów - wracają wzajemne oskarżenia. 10 lipca zagrożony?

"Chcielibyśmy się podzielić z Państwem kilkoma faktami związanym z dialogiem społecznym jaki prowadzimy z naszym pracodawcą - Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. W ostatnim tygodniu prowadzone rozmowy nie miał odpowiedniej dynamiki i w niektórych obszarach zmierzały w złym kierunku, niezgodnym z wcześniejszymi ustaleniami między stronami. Z optymizmem przyjęliśmy jednak powtórne zaangażowanie osobiste Pani Prezes Anita Oleksiak, dzięki temu rozmowy nabrały realnego wymiaru.

ZZKRL wraz z innymi związkami zawodowymi uczestniczy w procesie konsultacyjnym szeregu projektów dokumentów dotyczących organizacji pracy i systemu wynagradzania. Konsultacje obejmują również program rozwoju zawodowego, który ustabilizowałby kwestie pracownicze i zagwarantował bezpieczne funkcjonowanie służb ruchu lotniczego. Program umożliwiłby m.in. zaangażowanie pracowników o dużym doświadczeniu operacyjnym w proces szkolenia przyszłych kontrolerów ruchu lotniczego oraz sprzyjał wykorzystaniu wiedzy eksperckiej kontrolerów ruchu lotniczego w okołooperacyjnych obszarach funkcjonowania Agencji. O jego wdrożenie - wzorem odpowiedników PAŻP w innych krajach europejskich – ZZKRL zabiega od 2015 roku, kiedy to natężenie ruchu lotniczego rok do roku znacząco wzrastało.

Niezależnie od tego, prowadzimy obecnie rozmowy w kwestii kodeksu etyki, który został przez nas przygotowany w oparciu o najlepszą wiedzę i praktyki międzynarodowych podmiotów działających w branży lotniczej. Ma on na celu przywrócenie etosu pracy, który będzie m.in. chronił sygnalistów, dawał jasne wytyczne działania i skutecznie zapobiegał mobbingowi.

Pomimo ogromnej presji czasu, terminu 10 lipca jako ostatecznej daty podpisania porozumienia, zrobimy wszystko żeby uniknąć powtórki z kryzysu z początku maja br. Nie rezygnujemy równocześnie z odbudowania bezpieczeństwa na polskim niebie i sprawiedliwych zasad funkcjonowania Agencji.

Zawarcie porozumienie nie spowoduje też, że nie przestaniemy monitorować wszystkich aspektów wdrożenia wypracowanych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa, w tym kwestii stosowania SPO, które jest dla nas fundamentalnym aspektem, ponieważ od początku walczymy o bezpieczeństwo na polskim niebie oraz o powrót kultury bezpieczeństwa pracy".