Dwudziestu ekspertów wspomoże opiniami ministra turystyki

Dwadzieścioro naukowców, działaczy, samorządowców i przedsiębiorców turystycznych tworzy przy wiceministrze odpowiedzialnym w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii za turystykę, Andrzeju Gucie-Mostowym, Radę Ekspertów ds. Turystyki.

Publikacja: 29.01.2021 11:22

Dwudziestu ekspertów wspomoże opiniami ministra turystyki

Foto: Od lewej: prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szlachta, Bogdan Dyjuk, Gheorghe Marian Cristescu, Andrzej Gut-Mostowy, Marek Kamieński, wicepremier, minister rozwoju Jarosław Gowin. Fot. MRPIT

Radę Ekspertów ds. Turystyki powoła dzisiaj formalnie szef resortu rozwoju, wicepremier Jarosław Gowin – dowiaduje się nieoficjalnie serwis Turystyka.rp.pl. W Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii odbiorą nominacje przewodniczący i trzech wiceprzewodniczących nowego ciała.

Rada będzie organem pomocniczym ministra właściwego do spraw turystyki. Jej zadania określono w zarządzeniu ministra rozwoju. Będzie to: „opiniowanie i formułowanie stanowisk dotyczących propozycji systemowych rozwiązań w turystyce, opiniowanie i przedstawianie propozycji inicjatyw legislacyjnych z zakresu turystyki”, a także „inicjowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki, konkurencyjności oferty polskiej turystyki na rynku międzynarodowym, tworzenia innowacyjnych produktów turystycznych, w szczególności poprzez wzmocnienie aktywności społecznej i przedsiębiorczości w sektorze turystyki”.

Na czele rady stanie jej przewodniczący. Minister Andrzej Gut-Mostowy wskazał na to miejsce Marka Kamieńskiego, agenta turystycznego, przedsiębiorcę, członka zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych, wcześniej 15 lat związanego z biurem podróży Orbis, między innymi jako dyrektor hoteli, a następnie działu turystyki. Kamieński jest też biegłym sądowym w dziedzinie turystyki.

""

Radą będzie kierował doświadczony agent turystyczny Marek Kamieński (w środku). Fot. MRPiT

turystyka.rp.pl

W radzie będzie zasiadać też trzech wiceprzewodniczących. Te funkcje minister powierzył Gheorghe Marianowi Cristescu, prezesowi Polskiego Holdingu Hotelowego, Bogdanowi Dyjukowi, prezesowi Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski i Dawidowi Laskowi, byłemu (2016–2017) podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki odpowiedzialnemu za turystykę, a obecnie wiceprezesowi stowarzyszenia Euroregion Karpacki.

Pozostali członkowie rady to (w porządku alfabetycznym):

Prof. dr hab. Jacek Borzyszkowski, wykładowca Wyższej Szkoła Bankowej w Gdańsku, specjalista od organizacji i zarządzania turystyką, rozwoju funkcji turystycznej i działań marketingowych w jednostkach samorządu terytorialnego, a także współpracy publiczno-prywatnej na rzecz turystyki.

Grzegorz Cius, katowicki dziennikarz i publicysta związany dawniej z „Dziennikiem Zachodnim”, ekspert od wizerunku i marki turystycznej, obecnie w zespole przygotowującym Europejski Szlak Dziedzictwa Kulturowego Zakonu Paulinów.

Wiesław Czerniec, prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”.

Jan Dziedzina, wójt gminy Łącko pod Nowym Sączem.

Dr Wojciech Fedyk, ekspert od turystyki, wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, były prezes Polskiej Organizacji Turystycznej (kwiecień–grudzień 2016).

Dr Jan Golba, prawnik, samorządowiec, były burmistrz trzech uzdrowisk: Krynicy (1990–2002), Szczawnicy (2006–2009), Muszyny (od 2009), prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.

Katarzyna Gruszecka-Spychała, radca prawny, wiceprezydent ds. gospodarczych Gdyni, wcześniej prezes miejskiej spółki Agencja Rozwoju Gdyni.

Dr Jarosław Lichacy, prezes Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej i Ogólnopolskiego Porozumienia Lokalnych Organizacji Turystycznych, wykładowca na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej.

Dr Krzysztof Łopaciński, wykładowca w warszawskiej Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula, twórca nieistniejącego już Instytutu Turystyki.

Jan Mazurczak, prezes Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Prof. dr hab. Daniel Puciato, profesor Politechniki Opolskiej i Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, kierunek turystyka i rekreacja.

Zbigniew Rasielewski, wiceprezydent Torunia (podlegają mu mieszkalnictwo, budownictwo, architektura, geodezja), przedstawia się na swojej stronie internetowej jako współpracownik posła Zbigniewa Girzyńskiego i miłośnik toruńskich fortyfikacji.

Grzegorz Sokoliński, prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej w Szklarskiej Porębie, samorządowiec, wydawca.

Anna Staniewicz, sołtys wsi Ulkowo, przewodnicząca rady gminy Pszczółki na Pomorzu, zaangażowana w organizowanie wypoczynku i promowanie turystyki wiejskiej.

Dr Bartłomiej Walas, specjalista od polityki turystycznej i marketingu turystycznego, dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, koordynator projektów strategicznych, dotyczących turystyki w krakowskim ratuszu, w latach 2008-2017 wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Prof. dr hab. Hanna Zawistowska, kierownik Zakładu Badań nad Gospodarką Turystyczną w Katedrze Turystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalistka od prawa turystycznego, ochrony konsumentów usług turystycznych i polityki turystycznej państwa.

Jak przewiduje zarządzenie w sprawie powołania Rady, jej przewodniczący może też zapraszać do udziału w pracach Rady osoby spoza niej, których „wiedza może być przydatna w realizacji zadań Rady”.

Sekretarzem Rady będzie dyrektor departamentu turystyki w ministerstwie Dominik Borek.

Rada będzie podejmować rozstrzygnięcia w formie uchwał.

Zarządzenie nie reguluje kwestii częstotliwości spotykania się Rady Ekspertów. Przewiduje jedynie, że jej posiedzenia będzie zwoływać przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka. On też będzie ustalał program posiedzeń Rady, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Rady.

Członkowie rady będą pracować społecznie, jednak mogą się ubiegać o zwrot kosztów dojazdu (pociągiem, samochodem, samolotem) na posiedzenia. Rada może też obradować zdalnie.

Radę Ekspertów ds. Turystyki powoła dzisiaj formalnie szef resortu rozwoju, wicepremier Jarosław Gowin – dowiaduje się nieoficjalnie serwis Turystyka.rp.pl. W Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii odbiorą nominacje przewodniczący i trzech wiceprzewodniczących nowego ciała.

Rada będzie organem pomocniczym ministra właściwego do spraw turystyki. Jej zadania określono w zarządzeniu ministra rozwoju. Będzie to: „opiniowanie i formułowanie stanowisk dotyczących propozycji systemowych rozwiązań w turystyce, opiniowanie i przedstawianie propozycji inicjatyw legislacyjnych z zakresu turystyki”, a także „inicjowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki, konkurencyjności oferty polskiej turystyki na rynku międzynarodowym, tworzenia innowacyjnych produktów turystycznych, w szczególności poprzez wzmocnienie aktywności społecznej i przedsiębiorczości w sektorze turystyki”.

Pozostało 84% artykułu
Nowe Trendy
Jak widzą Polskę belgijscy blogerzy? „Pierogi czynią świat lepszym”
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Nowe Trendy
Turystyka nakręca niemiecką gospodarkę. "Wzmocni ją jedno centrum dowodzenia"
Nowe Trendy
„Szczerze mówiąc, nie przyjechałbym tu" - przewrotna reklama Oslo robi furorę
Nowe Trendy
Hołownia: Bon turystyczny do wykorzystania na Podlasiu to dobry pomysł
Nowe Trendy
Ministra edukacji: "Podróże z klasą" dostaną dodatkowe 20 milionów złotych