Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski drugi raz z rzędu zwiększył o 300 tysięcy złotych składkę z tytułu członkostwa samorządu stolicy w Warszawskiej Organizacji Turystycznej - informuje WOT w komunikacie. Dzięki dodatkowym pieniądzom zarząd stowarzyszenia będzie mógł zwolnić z tegorocznej składki zrzeszonych w WOT przedsiębiorców, którzy wciąż borykają się ze skutkami pandemii.

Ubiegając się o zwiększenie składki miasta, WOT argumentowała, że odmrażanie turystyki następowało w ubiegłym roku bardzo powoli, w różnych terminach i przy ciągłym zachowaniu limitów. Zwracała też uwagę na słabe, bo zaledwie około 35-procentowe obłożenie warszawskich hoteli w miesiącach wakacyjnych, niewielki ruch turystów z zagranicy, który źle wpływa na kondycję firm zajmujących się obsługą turystyki przyjazdowej, a także stale obowiązujące limity w sektorze MICE. WOT obawia się również, że wprowadzone w połowie grudnia przez rząd kolejne obostrzenia pogorszą sytuację przedsiębiorców w najbliższych miesiącach.

Czytaj więcej

WOT: Tylko razem odbudujemy warszawską turystykę

Jak dowiadujemy się z komunikatu, w 2021 roku WOT lobbowała w rządzie na rzecz wsparcia dla przedsiębiorców, dzieliła się informacjami potrzebnymi do zarządzania usługami w czasie kryzysu pandemicznego, promowała miasto w kontekście wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz wykorzystania Polskiego Bonu Turystycznego w usługach oferowanych przez członków stowarzyszenia.

Dla WOT był to kolejny rok wzmożonej aktywności, bo pandemia zmieniła jedynie priorytety, ale nie ograniczyła działań. Przeciwnie, było ich dużo więcej w takich obszarach jak wymiana informacji i dzielenie się wiedzą, monitorowanie rynku i obserwowanie nowej turystycznej rzeczywistości.

Dzięki decyzji prezydenta Warszawy stowarzyszenie będzie mogło w tym roku intensywniej działać w obszarze integracji, rozwoju (pozyskiwanie nowych członków) i promocji turystyki wypoczynkowej i MICE. WOT planuje między innymi rozwijanie sektora HoReCa, tworzenie innowacyjnych produktów i promowanie zrównoważonej turystyki.

Czytaj więcej

Warszawska Organizacja Turystyczna zaprasza szkoły na lekcje online