Elektroniczny system wjazdu do Unii Europejskiej ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) wejdzie w życie w maju 2023 roku - podaje niemiecki portal branży turystycznej Reise vor-9. ETIAS będzie wymagany od obywateli państw trzecich zwolnionych z obowiązku wizowego. Obejmie obywateli 60 krajów (np. Izrael, Albania, Gruzja, Meksyk...) spoza wspólnoty, którzy zamierzają pozostać na jej terytorium do 90 dni.

Przewiduje się, że większość wniosków zostanie przetworzona automatycznie, dzięki przeszukaniu elektronicznej bazy danych i zapewni natychmiastową odpowiedź , ale w niektórych wypadkach może to potrwać do 30 dni.

Informacje podane przez przyjezdnych będą wcześniej sprawdzone, na tej podstawie zapadnie decyzja, czy wjazd danej osoby do Unii wiąże się z jakimś niebezpieczeństwem, także w wymiarze zdrowotnym lub migracyjnym. Będą też musieli przedstawić ważny paszport.

ETIAS jest wzorowany na amerykańskim systemie ESTA (Electronic System for Travel Authorization. Będzie stosowany w podróżach do Belgii, Danii, Niemiec, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Holandii, Austrii, Polski, Portugalii, Szwecji, Słowacji, Słowenii, Czech i Węgier, ale też do państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, choć niebędących częścią UE. Mowa o Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.