W rozporządzeniu władz miasta wprowadzono ustęp, który zabrania placówkom handlowym wykorzystywania zewnętrznych ścian budynków i ościeżnic wejść, jeśli znajdują się one na publicznej ulicy, do wystawiania towarów. Zakaz obowiązuje zarówno wieszania, jak i wystawiania na zewnątrz wszelkiego rodzaju towarów, z wyjątkiem owoców, warzyw, kwiatów i zezwoleń uzyskanych ze względów historycznych.

Czytaj więcej

Wenecja walczy z jedzeniem na wynos

Radni zgodzili się na taki przepis w obronie przed „narastaniem zjawiska wieszania przedmiotów pod sklepami, zaśmiecania chodników i ulic oraz szpecenia ścian budynków”. - Wprowadziliśmy jasną i prostą zasadę, która przewiduje konkretny zakaz mający właśnie na celu poprawę nie tylko piękna naszych ulic, ale także bezpieczeństwa i użyteczności przestrzeni publicznych, a tym samym życia mieszkańców – oceniła radna, która złożyła wniosek w sprawie zakazu, Benedetta Albanese.

Przestrzeganie przepisu ma egzekwować straż miejska, która będzie miała prawo nakładania mandatów, a nawet konfiskowania towarów w razie stwierdzenia uporczywego ich naruszania.

Czytaj więcej

Rzym uczy turystów, jak się zachować