Rzecznik Praw Obywatelskich: Grecy nie mogą cierpieć z powodu turystyki

Turystyka w Grecji rozwija się bez strategii, ze szkodą dla społeczeństwa, środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturalnego. Rząd musi natychmiast zacząć działać na rzecz zrównoważonej turystyki - apeluje w raporcie grecki Rzecznik Praw Obywatelskich.

Publikacja: 21.06.2024 06:13

Inwestycje turystyczne często powstają bez poszanowania środowiska naturalnego - twierdzą autorzy ra

Inwestycje turystyczne często powstają bez poszanowania środowiska naturalnego - twierdzą autorzy raportu

Foto: Aleksander Kramarz

Niejasne regulacje dotyczące użytkowania gruntów są powodem zbyt dużej koncentracji zabudowy turystycznej na niektórych terenach. Co gorsza, nie ma dla nich określonej specyfiki i określenia ich pojemności - twierdzą autorzy raportu „Zrównoważony rozwój turystyki”. Został on opublikowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich Grecji i jest apelem do rządu o natychmiastowe zwiększenie ochrony produktu turystycznego kraju.

Czytaj więcej

Grecja - prawie 5 milionów turystów więcej. Atakują Niemcy, rezygnują Rosjanie

Jak pisze portal Greek Travel Pages, chodzi o elementy kulturowe, architektoniczne i naturalne. W raporcie napisano, że planowanie przestrzenne i urbanistyka ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju sektora, podobnie jak stworzenie jasnych ram prawnych określających zasady i warunki realizacji inwestycji, które pomogą ograniczyć degradację obszarów chronionych lub wrażliwych ekologicznie.

Mniej chaosu, więcej planowania w turystyce — apeluje RPO

Nowe „Specjalne ramy planowania przestrzennego dla turystyki” czekają na zatwierdzenie od co najmniej siedmiu lat. Ponieważ nic w tym zakresie się nie wydarzyło, kwestie inwestycje turystyczne regulują regionalne plany zagospodarowania przestrzennego, które są zwykle przestarzałe. Według RPO ponad 70 procent Grecji nie ma strategii urbanistycznej, a około 260 programów z tego zakresu wciąż oczekuje na realizację.

Jednocześnie na szybko przygotowywane i zatwierdzane są „specjalne” plany na potrzeby instalacji odnawialnych źródeł energii i projektów morskich. Tymczasem, jak twierdzi Rzecznik, powinien istnieć jeden plan zagospodarowania przestrzennego, który będzie obejmował też pozostałe, mniejsze inicjatywy.

– Nie ma badań pojemności zabudowy dla każdego obszaru oddzielnie, dotyczy to zwłaszcza historycznych ośrodków miejskich, takich jak Ateny i Saloniki – napisano w raporcie. - Wobec braku planów przestrzennych i urbanistycznych, budowy, głównie te związane z turystyką, są, częściowo, prowadzone bez uwzględnienia obowiązujących przepisów. Skutkiem jest niekontrolowana zabudowa, wchodzenie do strumieni, lasów, jezior i na brzegi morza, zła gospodarka odpadami i ogólna degradacja produktu turystycznego – kontynuują autorzy.

Czytaj więcej

Turyści w Grecji zyskali asystenta. Pomoże w zwiedzaniu i ewakuacji w razie pożaru

Ich zdaniem, rząd uchwala przepisy, które sprzyjają rozwojowi infrastruktury turystycznej, ale jednocześnie obciążają obszary mieszkalne, pogłębiając problemy społeczne. Rzadko przestrzegane są przepisy dotyczące strefy przybrzeżnej, nie pomagają tu groźby kar i rozbiórek. Na plażach stawiane są parasole i leżaki, niekiedy bez koncesji, co utrudnia swobodny dostęp do morza.

Turystyka rozwija się kosztem ludzi

Rzecznik dodaje, że „nie ma ani wizji, ani strategii rozwoju turystyki w kraju”. Według niego sektor wytwarza 11,5 procent PKB kraju, daje zatrudnienie 800 tysiącom osób, ale rzeczywiste korzyści z działalności turystycznej czerpie jedynie około dwóch milionów mieszkańców Grecji. Trzeba więc stworzyć w porozumieniu z mieszkańcami takie regulacje, które nie będą wpływały negatywnie na ich życie.

W raporcie pojawia się też stwierdzenie, że, o ile to oczywiste, że mniejsze i większe interesy będą wywierać presję na władze, aby stanowiły regulacje na ich korzyść, o tyle obowiązkiem państwa jest wybranie tych najwłaściwszych i konsekwentne stosowanie ich poprzez wdrażanie jasnych zasad i rygorystycznej kontroli.

Niejasne regulacje dotyczące użytkowania gruntów są powodem zbyt dużej koncentracji zabudowy turystycznej na niektórych terenach. Co gorsza, nie ma dla nich określonej specyfiki i określenia ich pojemności - twierdzą autorzy raportu „Zrównoważony rozwój turystyki”. Został on opublikowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich Grecji i jest apelem do rządu o natychmiastowe zwiększenie ochrony produktu turystycznego kraju.

Jak pisze portal Greek Travel Pages, chodzi o elementy kulturowe, architektoniczne i naturalne. W raporcie napisano, że planowanie przestrzenne i urbanistyka ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju sektora, podobnie jak stworzenie jasnych ram prawnych określających zasady i warunki realizacji inwestycji, które pomogą ograniczyć degradację obszarów chronionych lub wrażliwych ekologicznie.

Pozostało 80% artykułu
Nowe Trendy
Jak widzą Polskę belgijscy blogerzy? „Pierogi czynią świat lepszym”
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Nowe Trendy
Turystyka nakręca niemiecką gospodarkę. "Wzmocni ją jedno centrum dowodzenia"
Nowe Trendy
„Szczerze mówiąc, nie przyjechałbym tu" - przewrotna reklama Oslo robi furorę
Nowe Trendy
Hołownia: Bon turystyczny do wykorzystania na Podlasiu to dobry pomysł
Nowe Trendy
Ministra edukacji: "Podróże z klasą" dostaną dodatkowe 20 milionów złotych