Deklarację udziału w przygotowanej i koordynowanej przez Polską Organizację Turystyczną akcji, można będzie zgłaszać, wypełniając formularz on-line na stronie przedsięwzięcia. Organizacja podaje też skrót warunków, które należy spełnić, by zakwalifikować się do udziału w imprezie.

Ci, którzy chcą do niej dołączyć, muszą do 15 marca przygotować na swojej stronie internetowej specjalną zakładkę, w której dostępna będzie promocyjna oferta. Muszą też wysłać do POT-u odpowiednio przygotowane materiały promocyjne (logo i 4 zdjęcia), a po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, poczekać na potwierdzenie przyjęcia i link aktywujący.

W tym roku pierwszy weekend niższych cen zaplanowano od 31 marca do 2 kwietnia. W ubiegłorocznej, pilotażowej akcji, przeprowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, wzięło udział prawie 400 partnerów. POT podaje, że z ich usług skorzystało ponad 60 tysięcy turystów.