Wybrano sześć projektów promujących spuściznę malarzy złotego wieku. Chodzi o to – jak mówią władze Flandrii – by przyciągnąć na ich wystawy turystów z całego świata.

Z przeznaczonej puli pieniędzy najwięcej, bo ponad półtora miliona euro, otrzyma dom Bruegla w Brukseli. Rządowe wsparcie dostanie także szlak turystyczny i rowerowy we flamandzkiej Brabancji, zatytułowany „Spojrzenie Bruegla”. Także w tym regionie, na zamku Gaasbeek, otwarta zostanie nowa wystawa poświęcona twórczości tego flamandzkiego malarza.

To kolejne wsparcie, które rząd Flandrii przeznaczył na promocję mistrzów malarstwa flamandzkiego. Wcześniej ogłosił, że przekaże 22 miliony euro na sfinansowanie projektów poświęconych Rubensowi. Będzie on patronem roku 2018. Rok 2019 ma zaś należeć do Bruegla.