Cyfryzacja podstawą strategii turystyki

Przedstawiciele niemieckiej branży turystycznej uważają, że przy tworzeniu narodowej strategii turystyki najważniejsza jest cyfryzacja – wynika z ankiety Centrum Kompetencyjnego ds. Turystyki

Publikacja: 28.05.2019 07:26

Cyfryzacja podstawą strategii turystyki

Foto: Pixabay

Niemieckie Centrum Kompetencyjne ds. Turystyki co kwartał przeprowadza ankiety, głównie wśród regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, w których pyta o najważniejsze problemy, jakie powinny znaleźć się w strategii dla kraju.

Instytucja opublikowała wyniki pierwszej analizy. Z odpowiedzi udzielonych przez 191 podmiotów – poza odpowiednikami naszych ROT-ów i LOT-ów ankiety wypełnili przedstawiciele organizacji branżowych i usługodawcy – wynika, że dla branży najważniejsza jest cyfryzacja. W następnej kolejności wymieniane są ochrona środowiska i klimatu, tworzenie ofert w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i brak ludzi do pracy. Na te dwie ostatnie kwestie uwagę zwracają przede wszystkim gestorzy bazy noclegowej, touroperatorzy zaś chcą położyć większy nacisk na ekologię.

Zobacz też: „Grecka turystyka wymaga strategicznych działań”.

Większość zgadza się, że strategia powinna wspierać turystykę wysokiej jakości i przyczyniać się do poprawy jakości życia w regionach (93 procent głosów). Podobne poparcie (92 procent) zyskała teza, że plan musi obejmować zwiększenie atrakcyjności Niemiec na arenie międzynarodowej. Ankietowani zgodni są co do tego, że dokument powinien zawierać jasno określone zadania i wskazywać obowiązki poszczególnych podmiotów branży. Musi brać pod uwagę interesy różnych grup, w tym kontekście wymieniane są konflikty między rządem a landami dotyczące zakresu kompetencji, brak źródeł finansowania lub niejasne zasady z nimi związane. Inne problemy, na które zwracają uwagę pytani to zbyt duża biurokracja, a także to, że turystyka nie jest uznawana za ważną gałąź gospodarki.

Centrum Kompetencyjne ds. Turystyki to instytucja powołana przez Ministerstwo Gospodarki i Energii. Jego zadaniem jest doradzanie władzom na szczeblu krajowym.

Niemieckie Centrum Kompetencyjne ds. Turystyki co kwartał przeprowadza ankiety, głównie wśród regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, w których pyta o najważniejsze problemy, jakie powinny znaleźć się w strategii dla kraju.

Instytucja opublikowała wyniki pierwszej analizy. Z odpowiedzi udzielonych przez 191 podmiotów – poza odpowiednikami naszych ROT-ów i LOT-ów ankiety wypełnili przedstawiciele organizacji branżowych i usługodawcy – wynika, że dla branży najważniejsza jest cyfryzacja. W następnej kolejności wymieniane są ochrona środowiska i klimatu, tworzenie ofert w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i brak ludzi do pracy. Na te dwie ostatnie kwestie uwagę zwracają przede wszystkim gestorzy bazy noclegowej, touroperatorzy zaś chcą położyć większy nacisk na ekologię.

Materiał Promocyjny
Boeing stawia na polskich inżynierów
Tendencje
Chorwaci: Nasze plaże znikają, bo obcokrajowcy chcą mieć domy nad samym morzem
Tendencje
Ustka kontra reszta świata. Trwa głosowanie na najlepszy film promocyjny
Tendencje
Poranne trzęsienie ziemi na Krecie. Turyści wyszli bez szwanku
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Tendencje
La Palma znowu przyjmuje samoloty