Jak pokazują, nie mogą dostać dokumentu, mimo że spełniają wszystkie warunki przewidziane w przepisach. W efekcie nie mogą wyjechać na przykład, żeby zaopiekować się krewnymi, przebywającymi w państwach spoza Unii Europejskiej.

Adam Bodnar poprosił o wyjaśnienia szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. Pyta także, czy wydano wytyczne ws. kontaktów pracowników urzędów stanu cywilnego z obywatelami, które uwzględniałyby sytuację epidemiczną. Chce również informacji, jaka podstawa prawna przemawia za wstrzymaniem wydawania paszportów i czy są to decyzje podejmowane samodzielnie przez wojewodów, czy też decyzja taka zapadła na szczeblu centralnym.