W Dzienniku Ustaw ukazały się rozporządzenia zmieniające te z 13 marca, w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego. Zgodnie z nimi zniesiono dzisiaj ograniczenia w ruchu z Litwą. Od soboty znikną też na granicach z Niemcami, Czechami, Litwą, Słowacją oraz na lotniskach i w portach morskich.

Nadal jednak nie będzie możliwy pasażerski ruch kolejowy przez granicę.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Branża lotnicza: Uwolnić fotele w samolotach!

Rozporządzenia zmieniają (lub podtrzymują dawne) też zasady ruchu z Rosji, Białorusi i Ukrainy. Do Polski z tych państw będą mogli wjechać między innymi obywatele Polski, cudzoziemcy, którzy są ich małżonkami albo dziećmi lub pozostają pod ich stałą opieką. Do kraju dostaną się swobodnie również cudzoziemcy z Kartą Polaka o osoby posiadające stopień dyplomatyczny i członkowie ich rodzin.
Osoby wjeżdżające do Polski spoza Unii Europejskiej będą nadal musiały zostawić na granicy informację o miejscu zamieszkania lub pobytu w Polsce, gdzie będą odbywać obowiązkową kwarantannę, a także numer telefonu kontaktowego.

Kwarantanny nie będą musieli jednak odbywać cudzoziemcy, którzy przejeżdżają przez Polskę do miejsca zamieszkania w Unii lub krajach członkowskich EFTA, jeśli posiadają zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego.

CZYTAJ TEŻ: Węgry otwierają dzisiaj granicę z Chorwacją

Tymczasem Komisja Europejska wczoraj wydała rekomendację dla krajów członkowskich, aby zewnętrzną granicę Unii otworzyć na ruch z zewnątrz od 1 lipca: Bruksela zachęca: Otwórzmy unijne granice 1 lipca.