Według naszych nieoficjalnych informacji prezesem ponownie zostanie Paweł Niewiadomski. Do zarządu wejdzie prawdopodobnie przedstawiciel dużych biur podróży – wiceprezes Itaki Piotr Henicz.

Zanim będzie znane nazwisko nowego prezesa PIT, obecny prezes złoży sprawozdanie z działalności zarządu w ostatnich pięciu latach. Delegaci będą głosować absolutorium dla niego.

Relacje z obrad będziemy zamieszczać sukcesywnie.

Wiceminister rozwoju, Andrzej Gut-Mostowy witając delegatów podziękował PIT za czasem szorstkie i twarde. Jak podkreślił, dzięki współpracy z PIT w ostatnich miesiącach, udało się przygotować takie prawne akty, jak odroczenie zwrotów o 180 dni, Polski Bon Turystyczny i uchwalona wczoraj w Sejmie ustawa, kreująca dwa nowe fundusze istotne dla branży – Turystyczny Fundusz Zwrotów i Turystyczny Fundusz Pomocowy. Dzięki temu polski rynek turystyki wyjazdowej jest „jednym z najbezpieczniejszych w Europie”.

Minister zadeklarował otwartość na dalszą „konstruktywną współpracę i szukanie wspólnych rozwiązań”.

Prezes Paweł Niewiadomski złożył krótkie sprawozdanie z działalności PIT w ostatniej kadencji. – PIT był liderem proponowania rozwiązań korzystnych dla branży turystycznej – podkreślił. – Przygotowaliśmy około 30 pism do władz z postulatami i konkretnymi rozwiązaniami. Większość z nich została zrealizowana, co świadczy o skuteczności Izby.

Jako sukcesy ostatnich miesięcy wymienił uzyskanie 180 dni odroczenia zwrotów wpłat klientów biur podróży i hoteli, obniżenie progu uzyskiwania gwarancji przez touroperatorów do 30 procent, scenariusz odmrażania branży turystycznej po lockdownie, rozwiązania dla turystyki młodzieżowej („w tym roku bez PIT nie odbył by się jakiekolwiek kolonie czy obozy”). PIT zainicjował też powołanie specjalnego zespołu który wypracował Zasady odmrożenia ruchu lotniczego i lobbował na tę rzecz.

Jak kilkakrotnie zaznaczył Niewiadomski, o wielu zabiegach Izby na rzecz rozwiązań prawnych w kryzysie, Izba nie informowała szroko, żeby skuteczniej je prowadzić. – Proszę wierzyć wykorzystaliśmy wszelkie możliwości i instrumenty od spotkań i negocjacji do komunikacji esemesowej – zapewniał.

Danuta Skalska przewodnicząca komisji rewizyjnej w imieniu komisji oceniła pozytywnie działania władz Izby, chwaliła je za szybkie podjęcie działań ratunkowych w kryzysie. Wskazała jednak, że jeśli chodzi o finanse organizacji, przydałby się nowy podział składek i zróżnicowanie ich tak, żeby więcej pieniędzy trafiało do centrali, co pozwoliłoby na większą aktywność PIT.

Autopromocja
TURYSTYKA.RP.PL

Poszerzaj swoje HORYZONTY, sprawdź najlepsze źródło branżowej wiedzy

CZYTAJ WIĘCEJ

Jak mówiła Skalska, daje się odczuć też brak sekretarza generalnego (od kilku lat funkcję tę pełni społecznie prezes Paweł Niewiadomski), gdyby zatrudnić na etat nową osobę, odciążyłaby ona w wielu czynnościach organizacyjnych prezesa, który mógłby bardziej poświęcić się pracy merytorycznej.

Po krótkiej dyskusji, w której zgłaszano bieżące problemy, jakimi żyją obecnie firmy turystyczne, delegaci udzielili jednogłośnie absolutorium władzom PIT.

Delegaci wybrali na na nową kadencję prezesa PIT. Jedynym kandydatem był Paweł Niewiadomski. Czytaj o tym: Paweł Niewiadomski prezesem PIT na trzecią kadencję