Poseł Andrzej Gut-Mostowy był już sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju za czasów minister Jadwigi Emilewicz. Od jej odejścia i poszerzenia resortu o pracę i technologię nadal pracował ministerstwie, ale bez formalnego powołania na wiceministra nowego resortu. Dzisiaj formalnościom stało się zadość – ponownie został sekretarzem stanu, pełnomocnikiem prezesa rady ministrów do spraw promocji polskiej marki. Będzie nadal odpowiedzialny za wszystko, co związane z turystyką.

ŻYCIORYS ANDRZEJA GUTA-MOSTOWEGO

W ostatnich miesiącach Andrzej Gut-Mostowy prowadził z ramienia ministerstwa rozmowy z branżą turystyczną i brał udział w przygotowaniu elementów pomocy państwa dla przedsiębiorców, w tym postojowego, zwolnienia z ZUS, mikropożyczki, subwencji PFR, zmniejszenia gwarancji dla touroperatorów i zamknięcia w czasie lockdownu i obecnie biur podróży w galeriach handlowych. Wyszedł też z ideą bonu turystycznego. Departament turystyki w ministerstwie, który mu podlega, opracował koncepcję Turystycznego Funduszu Zwrotów i Turystycznego Funduszu Pomocowego dla touroperatorów.

Wcześniej premier powołał innych wiceministrów. Sekretarzem stanu w MRPiT została Iwona Michałek, a podsekretarzami: Olga Semeniuk, Anna Kornecka, Marek Niedużak i Robert Tomanek.

CZYTAJ TEŻ: Dominik Borek pokieruje departamentem turystyki MRPiT