Małopolska: Pozwólmy podróżować ozdrowieńcom i zaszczepionym

Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa na korzystanie z infrastruktury turystycznej można by pozwolić ozdrowieńcom, osobom zaszczepionym przeciw covidovi-19 i tym, które zrobią test i otrzymają wynik negatywny – pisze w liście do władz Małopolska Organizacja Turystyczna.

Publikacja: 29.12.2020 15:52

Małopolska: Pozwólmy podróżować ozdrowieńcom i zaszczepionym

Foto: Fot. visitmalopolska.pl

Małopolska Organizacja Turystyczna wystosowała do władz regionalnych i krajowych list, w którym opisuje dramatyczną sytuację małopolskich firm turystycznych i apeluje o jak najszybsze odmrożenie turystyki, w której w regionie pracuje bezpośrednio co najmniej 100 tysięcy osób.

Decyzja rządu o zamknięciu zimowej turystyki zaskoczyła wszystkich. Pogodzić się z nią tym trudniej, że od wielu miesięcy przedsiębiorstwa turystyczne przygotowywały się na działanie w ścisłym reżimie sanitarnym, ponosząc ogromne koszty – wskazuje MOT.

CZYTAJ TEŻ: Małopolska: U nas turysta będzie bezpieczny

Poniżej publikujemy list w całości i bez zmian.

Stanowisko Małopolskiej Organizacji Turystycznej z dnia 28.12.2020 r. w sprawie złagodzenia ograniczeń w funkcjonowaniu branży turystycznej w czasie sezonu zimowego 2020/2021

Województwo małopolskie to jeden z najatrakcyjniejszych turystycznie regionów w Polsce i zarazem najchętniej odwiedzany przez mieszkańców różnych województw. Do momentu wybuchu pandemii COVID-19 małopolska turystyka postrzegana była jako stabilna, dochodowa i świetnie rozwijająca się gałąź gospodarki, przynosząca blisko 10 procent regionalnego PKB i zapewniająca bezpośrednie i pośrednie zatrudnienie dla co najmniej 100 tys. pracowników, przez co w znaczący sposób oddziaływała na wzrost gospodarczy i rozwój społeczny regionu.

Pandemia COVID-19, uderzając w sposób niespodziewany i bardzo gwałtowny, spowodowała globalny kryzys, którego skutki odczuwalne będą nawet przez kilka najbliższych lat, a branża turystyczna Małopolski, wraz tzw. branżami okołoturystycznymi, okazała się jednym z najbardziej poszkodowanych sektorów gospodarki.

Decyzja o zamknięciu stoków narciarskich, a także obiektów noclegowych i gastronomicznych w okresie sylwestrowo-noworocznym i następującym bezpośrednio po nim skomasowanym dla całego kraju okresie ferii zimowych (planowanych obecnie do 17 stycznia 2021 r.) zaskoczyła wszystkich – przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego oraz samych turystów.

Wszyscy przygotowani byli na działanie w reżimie sanitarnym, ponieważ od wielu miesięcy wprowadzali kolejne zmiany, które gwarantować miały bezpieczeństwo turystów i pracowników. Zmiany te były kosztowne i wymagały wielkiego wysiłku i energii, a nierzadko przebudowania całego systemu pracy przedsiębiorstw, które, nie chcąc ogłaszać upadłości, musiały się do wprowadzanych obostrzeń dostosować.

Zasady sanitarne stosowane były z powodzeniem w obiektach noclegowych od wielu miesięcy, a na stacjach narciarskich od początku sezonu zimowego. Gestorzy stacji narciarskich ponieśli ogromne koszty związane z przygotowaniem i otwarciem stoków, które w większości przypadkach funkcjonowały w grudniu zaledwie kilka lub co najwyżej kilkanaście dni. Obecna sytuacja stanowi bezpośrednie zagrożenie dla funkcjonowania tysięcy przedsiębiorców, utrzymania dziesiątek tysięcy miejsc pracy i wpływów do budżetów JST zlokalizowanych szczególnie w południowej części Małopolski.

W związku z powyższym Małopolska Organizacja Turystyczna apeluje o pilne złagodzenie nałożonych ograniczeń, biorąc pod uwagę stosowany wcześniej z powodzeniem dla powiatów wskaźnik ECDC, który mówi o skali zachorowań w ciągu ostatnich 14 dni na 10 tys. mieszkańców. Wskaźnik do sześciu osób to strefa zielona, miedzy sześć a dwanaście to strefa żółta, a powyżej dwunastu czerwona. Stosując ten wskaźnik na dzień 28.12.2020 wg. oficjalnych danych rządowych prezentowanych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus, wszystkie powiaty Małopolski znajdują się w zielonej strefie.

Biorąc pod uwagę powyższe, wyciągi narciarskie powinny być otworzone w pierwszej kolejności. Dla zapewnienie max. poziomu bezpieczeństwa korzystanie z infrastruktury turystycznej powinno być umożliwione ozdrowieńcom, osobom zaszczepionym przeciw COVID-19, osobom na podstawie aktualnego negatywnego wyniku testu antygenowego oraz osobom posiadającym pozytywny wynik na obecność we krwi przeciwciał anty-COVID-19.

Jednocześnie apelujemy o wydłużenie okresu trwania ferii zimowych do 10 tygodni, co pozwoliłoby na zminimalizowanie ogromnych strat wśród przedsiębiorców oraz na uniknięcie niepotrzebnego kumulowania dużej ilości osób korzystających jednocześnie z infrastruktury narciarskiej.

Ponadto apelujemy o pilne przedstawienie szczegółów zapowiedzianej tzw. tarczy branżowej, z której środki mają trafić do gmin i powiatów z południa Polski, dotkniętych zakazem zimowej turystyki.

Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Grzegorz Biedroń

Otrzymują:
Prezydent RP
Prezes Rady Ministrów
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Marszałek Sejmu RP
Parlamentarzyści z Małopolski
Wojewoda Małopolski
Marszałek Województwa Małopolskiego
Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
Prezes Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych

Małopolska Organizacja Turystyczna wystosowała do władz regionalnych i krajowych list, w którym opisuje dramatyczną sytuację małopolskich firm turystycznych i apeluje o jak najszybsze odmrożenie turystyki, w której w regionie pracuje bezpośrednio co najmniej 100 tysięcy osób.

Decyzja rządu o zamknięciu zimowej turystyki zaskoczyła wszystkich. Pogodzić się z nią tym trudniej, że od wielu miesięcy przedsiębiorstwa turystyczne przygotowywały się na działanie w ścisłym reżimie sanitarnym, ponosząc ogromne koszty – wskazuje MOT.

Pozostało 89% artykułu
Tendencje
Chorwaci: Nasze plaże znikają, bo obcokrajowcy chcą mieć domy nad samym morzem
Tendencje
Ustka kontra reszta świata. Trwa głosowanie na najlepszy film promocyjny
Tendencje
Poranne trzęsienie ziemi na Krecie. Turyści wyszli bez szwanku
Tendencje
La Palma znowu przyjmuje samoloty