Pomoc dla przedsiębiorców za marzec i kwiecień – jest rozporządzenie

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie rządu, przyznające pomoc za marzec i kwiecień przedsiębiorcom, których działalność ucierpiała na skutek administracyjnego ograniczenia.

Publikacja: 16.04.2021 23:00

Pomoc dla przedsiębiorców za marzec i kwiecień – jest rozporządzenie

Foto: Fot. Shutterstock

Zwolnienie ze składek ZUS, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na trzy miesiące, świadczenia postojowe oraz dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców przewiduje nowelizacja rozporządzenia „w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID19„.

Są w nim wszystkie, objęte wcześniejszymi rozporządzeniami grupy zawodowe z dziedziny turystyki: przewoźników autokarowych (49.39.Z), organizatorów turystyki (79.12.Z), agentów turystycznych (79.11.A), pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A), agentów IATA (79.90.C), hoteli (55.10.Z) i innych obiektów noclegowych (55.20.Z).

Wnioski o pomoc mogą składać przedsiębiorcy, którzy 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). O pomoc będzie można się ubiegać od 26 kwietnia.

– Dotarły do nas sygnały, że niektórzy przedsiębiorcy nie zaktualizowali w zeszłym roku w porę swoich danych odnośnie do prowadzonej działalności w rejestrach publicznych – mówił przed publikacją rozporządzenia a po decyzji rządu (zapadła dzisiaj) wiceminister rozwoju, pracy i technologii Marek Niedużak. – W związku z tym nie spełniali jednego z formalnych warunków uzyskania pomocy. Nam natomiast zależy na tym, aby wsparcie trafiało do firm, które faktycznie prowadzą teraz rodzaj działalności objęty obostrzeniami. Właśnie dlatego termin weryfikowania kodów PKD przesunięty został na 31 marca 2021 r.

Jak dodaje, wprowadzono dodatkowy okres, w stosunku do którego możliwe będzie wykazanie spadku przychodów. Składając wnioski o wsparcie, będzie można wykazać spadek przychodów także w stosunku do lutego 2020 r., a więc miesiąca, w którym funkcjonowanie gospodarki nie było jeszcze zakłócone.

Nowelizacja rozporządzenia przewiduje cztery rodzaje pomocy:

zwolnienie ze składek ZUS za marzec i kwiecień – płatnicy składek nie muszą opłacać składek ubezpieczeniowych za siebie oraz za zatrudnionych ubezpieczonych, jeżeli byli zgłoszeni jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r., w przypadku ich opłacenia, składki będą im zwrócone; wnioski będzie można składać do 30 czerwca 2021 r.,

dopłatę 2 tys. złotych do wynagrodzeń pracowników – świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; po zawarciu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy dofinansowanie przysługuje pracodawcy przez 3 miesiące i obejmuje zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i zlecenia, od którego odprowadzane są składki ZUS; wnioski o przyznanie dopłaty do wynagrodzeń będzie można składać do 30 czerwca 2021 r.,

świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – świadczenie wynosi każdorazowo 2080 zł, w zależności od kodu PKD jest przyznawane jeden lub więcej razy,

dotację do 5 tys. złotych – mikro- i mali przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności; w zależności od kodu PKD, którym oznaczony jest rodzaj przeważającej działalności gospodarczej, firmy mogą otrzymać dotację nawet kilkukrotnie; wnioski o dotację będzie można składać do 31 sierpnia 2021 r.

Aby otrzymać wsparcie trzeba:

prowadzić działalność gospodarczą oznaczoną określonym kodem PKD jako rodzaj przeważającej działalności na dzień 31 marca 2021 r. – ocena w zakresie przynależności do danej branży, uznanej za szczególnie poszkodowaną wskutek pandemii COVID-19, będzie dokonywana w odniesieniu do relatywnie nieodległej przeszłości i – tym samym – pomoc trafi do firm, które faktycznie w obecnym okresie prowadzą taki rodzaj działalności,

wykazać 40-procentowy spadek przychodów. Chodzi o przychód z działalności gospodarczej uzyskany – w zależności od instrumentu – w jednym z trzech, z dwóch lub w miesiącu poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, a także w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.

W sumie rząd szacuje, że ta transza pomocy będzie kosztować budżet państwa 10 mld złotych. Pomoc trafi do 420 tys. firm zatrudniających ok. 1,4 mln ludzi.

Nowelizacja rozporządzenia wejdzie w życie 26 kwietnia 2021 r. w zakresie przepisów dotyczących dofinansowań wynagrodzeń i dotacji. Regulacje dotyczące świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS będą obowiązywać od 4 maja 2021 roku.

Tendencje
Chorwaci: Nasze plaże znikają, bo obcokrajowcy chcą mieć domy nad samym morzem
Tendencje
Ustka kontra reszta świata. Trwa głosowanie na najlepszy film promocyjny
Tendencje
Poranne trzęsienie ziemi na Krecie. Turyści wyszli bez szwanku
Tendencje
La Palma znowu przyjmuje samoloty
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy