Wartość przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych w maju wyniosła w Rainbow 76,4 mln złotych, co w porównaniu z majem 2016 r. stanowi wzrost o 16,5 procent. Zarazem przychody z pośrednictwa (odsprzedawanie miejsc w samolotach innym touroperatorom) wyniosły 13,8 mln złotych i były niższe o 24,2 procent od przychodów sprzed roku. Dlatego łączne przychody wyniosły 90,2 mln złotych, czyli o 7,6 procent więcej rok do roku.

Jeśli doliczyć przychody majowe, to od początku roku przychody wyniosły 363,4 mln złotych i były większe o 15,6 procent od przychodów za okres od 1 stycznia do 31 maja 2016 roku.

Z kolei wszystkie spółki należące do grupy Rainbow miały w tym czasie 375,4 mln złotych przychodów ze sprzedaży, co dało wzrost o 14,5 procent w porównaniu z przychodami z tego tytułu sprzed roku.