Jak podaje ubezpieczyciel, jedną z największych obaw Polaków związaną z podróżami poza granice kraju jest bariera językowa. 19 procent ankietowanych biorących udział w badaniu „Podróże zagraniczne w motywacjach i oczekiwaniach Polaków" przeprowadzonym na zlecenie TU Europa, wskazało ten element jako utrudniający wyjazd lub wpływający na wybór miejsca podróży.

TU Europa wprowadziło więc w polisie Travel World usługę wsparcia lingwistycznego w razie nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku, kradzieży czy rabunku. Wystarczy, że klient lub towarzysząca mu osoba skontaktuje się telefonicznie z Centrum Pomocy, a konsultant pomoże porozumieć się z lekarzem, policjantem czy obsługą lotniska.

- Bariera językowa dodatkowo zwiększa dyskomfort spowodowany chorobą czy wypadkiem. Możliwość uzyskania wsparcia lingwistycznego uspokoi więc osoby obawiające się trudności w kontakcie z obcokrajowcami w sytuacjach awaryjnych. Dzięki temu śmielej będą wybierać cele podróży. Mając świadomość, że mogą liczyć na wsparcie, być może pozwolą sobie na zrealizowanie marzeń podróżnych – argumentuje, cytowany w komunikacie prasowym, Tomasz Janas, dyrektor departamentu biur podróży i gwarancji w TU Europa.

Wprowadzenie pomocy asystenta językowego to nie jedyna modyfikacja oferty Travel World. Dodatkowe ubezpieczenie "Bezpieczna Walizka" zapewni ochronę bagażu od kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia. Kolejna zmiana w polisie dotyczy przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej w nagłych, niezależnych od klienta sytuacjach. W przypadku, gdy powrót do kraju opóźni się z przyczyn losowych, jak np. odwołanie lub opóźnienie lotu, autokaru bądź promu, polisa będzie obowiązywała o 48 godzin dłużej.